Gå til sidens hovedinnhold

Takknemlig for det vi får?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er lett å komme med fine ord i valgkamper og i forbindelse med reguleringsplaner, kompetanseløft, folkehelsesatsing, etablering av arbeidsplasser og nyetablering av attraktive boområder i sentrum. Til slutt betyr disse ordene ingenting, om politikerne ikke støtter etablerte og langsiktige aktører og deres tiltak som kan bidra til å styrke disse områdene og fylle de fine ordene med innhold.

Søknaden fra Østfoldmuseene om en ekstra bevilgning til nytt bymuseum i Fayegården ble i Hovedutvalget for samfunnsutvikling og kultur den 27. mars avslått. Avslaget er dråpen som har fått begeret til å renne over og vekker kampinstinktet for alvor.

For dem som ikke er kjent med saken, så avslo utvalget en gang for alle en ekstra bevilgning til et tilbygg til Fayegården, et tilbygg som optimaliserer bygget til et moderne museum for byen vår. Museet har gjennom saksutredningen og i forbindelse med framlegg av vedtak faktisk fått en smekk over fingrene og blitt fortalt at vi må være takknemlige for det vi allerede har fått. Takknemlig skal man være, og museet er oppriktig takknemlig for at kommunen faktisk ønsker et museum i sentrum. Vi er også takknemlige for alle som har jobbet for å få saken igjennom, med så mye motstand.

Les også

Mangler 12 millioner kroner for å realisere Fayegård-drømmen

 

Vi begynner med den kjedelige biten først, økonomien. Halden kommune har bestemt at de skal kjøpe tilbake Fayegården fra Halden kommunale pensjonskasse. Det skulle de ha gjort uansett om det var museet eller noen andre som skulle inn der. Vi er takknemlige for at kommunen valgte oss. For at bygget skal kunne benyttes etter gjeldende lover og regler, uavhengig av hvem som skulle ha leid bygget, må det istandsettes for mange millioner kroner. Alt dette må kommunen bekoste uansett om museet skal inn eller ikke. Halden kommunes bevilgning til museet i forbindelse med Fayegården, beløper seg derfor til å dekke de årlige leieutgiftene (lånekostnadene for tilbakekjøp og oppussing) på ca. 1,4 mill. Det er vi også svært takknemlige for.

Den ekstra bevilgningen på 12 millioner som museet har jobbet for, kommer først og fremst bygget og innbyggerne til gode, ikke Østfoldmuseene som sådan. Slik vi ser det handler saken faktisk om å ønske å prioritere kultur og å finne de gode løsningene, for både rådmannen og politikerne vet at de finnes. Ved å velge å fortsette å leie Fayegården i stedet for å kjøpe tilbake bygningen, så vil ikke tilbygget de første ti årene koste kommunen noe mer enn deres første vedtatte bevilgning. Og rådmannens argument om at leieavtalen da er uoppsigelig, kan ikke stemme. De har fått lov til å kjøpe tilbake bygget nå. Hvorfor skulle de ikke kunne gjøre dette senere?

Les også

Morgendagens avgjørelse får stor betydning for hva slags museum byen får i sentrum

 

Et ønske om å få behandlet saken på nytt, basert på en velfundert, faglig plan handler ikke om å være utakknemlig. Det handler rett og slett om at vi tar jobben vår og Haldens innbyggere på alvor. Det handler om at det å drive et museum og jobbe med dette, er et eget fag. Vi har sett hvilken fantastisk mulighet Halden kommune har gitt oss gjennom Fayegården, og forsøkt å gi det beste tilbudet tilbake til byen og dens innbyggere. Den muligheten kan vi rett og slett ikke skusle bort med å flytte inn i et bygg, uten mål om mening. Østfoldmuseene har gjennom et grundig arbeid hørt byens befolkning og foreslått å tilrettelegge bygget i tråd med innbyggernes ønsker, men Halden kommune vil ikke ha det.

Ved å si nei til et tilbygg på Fayegården, sier også kommunen og politikerne nei til et moderne museum. De sier nei til utvikling, de sier nei til økt kunnskap, de sier nei til kultur. De sier også nei til et godt tiltak for integrering, et godt tiltak som kan bidra til deltakelse, de sier nei til gode opplevelser og mangfold. Og det som kanskje er det mest uforståelige er at de sier nei til den lavest hengende frukten i utviklingen av Nordsiden som et attraktivt bysentrum, for en svært lav sum.

Les også

Kommentar til Thor Edquist sin «siste del i trilogen»

 

Man kan egentlig snu det hele på hodet, og si at Halden kommune burde være takknemlig for at museet og mange andre kulturaktører i byen vår vil bidra til utviklingen i Halden på en faglig, kvalitativ og langsiktig måte. For museer skaper også verdier, sammen med resten av kulturlivet i byen, som faktisk de aller fleste mennesker setter svært stor pris på. Kulturen er med på å skape verdier som ingen penger kan, verdier som plantes i oss mennesker, fra vi er barn, og bidrar til følelsen av tilhørighet, stolthet, nysgjerrighet, mestring, glede og mye mer. Kultur er rett og slett limet i et samfunn. Trygge, stolte, nysgjerrige, kreative, glade mennesker, vil andre mennesker rundt seg vel, de vil det beste for samfunnet, de stiller opp for sine omgivelser og de gir noe tilbake. Nei, kultur generer ikke nødvendigvis klingende mynt i kassa, men kultur er honningkrukka som tiltrekker seg dem som kan generere inntekter.

 

Historien er ikke statisk, historien skjer her og nå, og vi er med å skape og forme den. Museenes primære oppgave i dag er ikke kun å stille ut fortida, men faktisk se fortida i lys av nåtida og filosofere rundt framtida. På den måten kan man skape ny innsikt, åpne nye perspektiver, inkludere mennesker og gjøre historien relevant. Og for virkelig å bli relevante, må folk også få delta i arbeidet med historien. Museene er en faginstitusjon med stor kompetanse, god infrastruktur og som bevarer stolt byens felles minne i form av gjenstander, bygninger og fortellinger. Museet jobber som skolene, bibliotekene og kulturskolene for å danne menneskene som skal bygge samfunnet vårt videre. Halden Smart City. Det gjelder ikke bare på den teknologiske fronten. Alt henger sammen.

Østfoldmuseene må nå ta Halden kommunes vedtak til etterretning og gjøre en vurdering på om de vedtatte rammene som er gitt prosjektet er forenlig med å drive et moderne museum for Haldens innbyggere i Fayegården. Enda en statisk museumsarena trenger verken Haldens innbyggere eller museet.

Kommentarer til denne saken