Statens Järnvägar (SJ) starter opp sitt tilbud i august neste år. Da blir det mulig å kjøre mellom Oslo og Göteborg fem ganger i løpet av døgnet, skriver NRK.

I dag er det tre avganger i rutetabellen.

Satser til tross for nedgang

Vys satsing på strekningen mellom hovedstaden og den svenske storbyen skjer på tross av at Vys egen statistikk fra de siste tre årene viser nedgang i antall togreisende.

Vy mener en del av nedgangen skyldes omfattende banearbeid på strekningen, ifølge NRK.

Det er oppmerksomhet om klima de siste månedene og mer fart i grupper som ivrer for miljø og togreiser, som kan ha påvirket Vy til å ville øke tilbudet.

Så gjenstår det å se om et bedre togtilbud kan snu utviklingen og få flere til å velge toget.

– Vi hadde god trafikk på denne strekningen i ferieukene i sommer, og vi ser at det er et stort ønske om å bruke toget. Det er en god og miljøvennlig måte å reise på. Folk ønsker seg bedre forbindelser videre ut i Europa. Det legger vi til rette for fra desember, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Litt kortere reisetid

Det utvidede togtilbudet gjelder ikke bare på hverdager. Vy legger en ekstra avgang begge veier også på lørdag og søndag.

Den endelige rutetabellen er ikke lagt ennå, men så vidt NRK erfarer, er det snakk om avganger fra både Oslo og Göteborg rundt klokka 06, 10, 14 og 18. På lørdag ser man for seg avganger rundt klokka 08, 14 og 18, og på søndager rundt klokka 10, 14 og 18.

Svenske SJ har ifølge NRK-saken ingen klokkeslett klare.

– Vi begynner med én avgang hver vei om dagen. Men om det faller i smak, håper vi naturligvis at vi kan kjøre flere avganger, sier Dan Olofsson.

Han er sjef for anbudstrafikk i SJ, men understreker at dette er en strekning selskapet vil kjøre uten noen statlig støtte.

Vy skal redusere reisetida mellom Oslo og Göteborg med 20 minutter til 3 timer og 40 minutter. SJ oppgir reisetida til å være 3 timer og 45 minutter.