Gå til sidens hovedinnhold

Takk til alle i denne vanskelige tiden

FRITT ORD

Årsmøtet i Halden Kristelig Folkeparti vil takke alle som i denne vanskelige tiden står i første rekke for å bekjempe korona-smitten i byen vår. Mennesket er skapt til å leve i fellesskap. Pandemien truer nå dette fellesskapet. Derfor vil vi takke modige ledere som våger å gjøre nødvendige innstramminger. Dette er ikke lett, men er samtidig det som på sikt verner både fellesskap og enkeltmennesker.

Takk til kommunens ledelse ved ordfører, kommunedirektør og kommuneoverlege. Takk til helsepersonell som tester, veileder og hjelper. Og takk til alle som på kort varsel enda en gang må endre planer og rutiner for at smitten ikke skal spre seg ytterligere.

Takk også til alle Haldens innbyggere for stor innsats i vår lange og krevende korona-dugnad. Takk til alle som følger bestemmelser og anbefalinger om sosial distanse og tilbakeholdenhet.

Vi vet det ikke er lett. Elever og lærere må prøve ut digital undervisning. Ansatte har byttet ut kollegiale samlinger med hjemmekontor og møter på Teams. Arbeidstakere har blitt permittert eller mistet arbeidet. Lag og foreninger, kirker og bedehus må avlyse samlinger. Brylluper og begravelser skjer med bare de nærmeste til stede.

Ja, det er vanskelig, særlig denne siste uken. Og slik vil det være enda en stund før vi langsomt kan åpne opp samfunnet vårt igjen. Men takket være god ledelse og stor oppslutning om tiltakene skal vi komme oss igjennom dette.

Når det igjen blir mulig å møtes på ordinært vis, vil vi oppfordre alle til ikke å forbli i isolasjonen, men igjen delta på de sosiale møtepunktene. Fordi vi er skapt til fellesskap, bør vi slutte opp om våre fellesskapsbyggende aktiviteter. Halden er kommunen med det store frivillige engasjementet, med de mange lag og foreninger, med den store variasjonen av kirker og bedehus. Alle disse som i snart ett år har hatt sin aktivitet på et minimum, la oss igjen fylle dem med liv og med mennesker.

Vi vet ikke alltid hva vi har før vi har mistet det. Derfor er det i tider som disse vi virkelig ser betydningen av våre møteplasser. Men vi skal komme tilbake. Og til dere som nå gjør hva dere kan for at dette skal skje så raskt som mulig, vil vi igjen si: Takk!

Kommentarer til denne saken