Raushet.

Halden Arbeiderblad har den siste tiden satt igang mange tanker hos meg, ved sine ekte reportasjer 90 år 90 folk.

Jeg ønsker at vi må bli flinkere til å lære oss å leve isammen,vedkjenne oss våre egne og andres følelser.

SAMLESIDE: 90 år 90 folk

Vi må lære oss å vite hvordan vi påvirker hverandre.

Jeg brenner for psykisk helse.

Ved økt fokus på psykisk helse og problemstillinger, vil det igjen kunne bidra til åpenhet og aksept i samfunnet.

Mange fordommer har blitt fjernet, da økt kunnskap oftest bidrar til å fjerne frykt og ville fantasier.

For mange som strever med livene sine kan det være en hjelp når andre byr på egne opplevelser og erfaringer. Gjenkjennelse av egne problemer hos andre kan også være viktig for hva vi gjør i våre liv.

Åpenhet har sine kostnader, men aller mest smitter åpenhet. Det kan gi andre mot, håp, styrke og støtte.

Både til å snakke om hvordan de har det, og til å be om hjelp.

De modigste mennesker jeg vet om er de som tør å innrømme at de har svake sider.

Mennesker som tør å være hele seg på godt og vondt.

Ved å være modig nok til å vise hele deg, både de sterke og svake sidene dine, da har du ingenting å være redd for lenger.

Da trenger man ikke opprettholde en fasade og man kan igjen puste med magen.

Så en stor takk til Halden Arbeiderblad.

Dere gjør en viktig jobb ved å vise at menneskene er mye mere enn det omverden ser.