Gå til sidens hovedinnhold

Ta vare på museene!

SIGNERT

Da jeg gikk på barneskolen hendte det at vi var på museumsbesøk. En gang da vi var på Borgarsyssel i Sarpsborg hvor vi fikk omvisning, svima jeg av rett og slett. Minnes det var plagsomt der nede i kjelleren på Borgarsyssel mens en guide foreleste oss unge håpefulle femteklassinger fra Berg skole om historiske begivenheter. Det er kanskje derfor jeg i mange år kviet meg for å dra på museumsbesøk.

På et eller annet tidspunkt vippet denne pendelen andre veien, og jeg syntes det ble interessant å tusle rundt å betrakte tilbakeblikk i tiden. Om det var erkjennelsen av at det å lære av historien for å bedre forutse fremtiden eller ikke, skal være uvisst. Begrepet «historien gjentar seg» har jo også ofte sin berettigelse i mange sammenheng.

Tidligere i sommer var kona og jeg en tur i Bergen. Der besøkte vi Norges sjøfartsmuseum. Mange båter og fartøy gjennom tidene er her presentert, og vi fikk et godt innblikk i utviklingen gjennom hundrer av år. Og ikke minst hva som skjedde under siste verdenskrig. Man skjønner at det har vært tøffe tider og at mange har ofret mye for felleskapet. Og ikke minst forståelsen for at det har vært en rivende utvikling med tanke på teknologi. Det var rett og slett spennende å rusle rundt for å se hvordan båter og skipsfart har endret seg. Lokalt her i Halden kommer vi jo nå også på det historiske kartet ved funnet av Gjellestadskipet. Kan det bli et besøkssenter lokalt her i Halden?

Senere på sommeren ble det også et besøk og omvisning på Rød Herregård. Her fikk vi et flott innblikk i gårdens historie av avdelingsdirektør Lillian Nyborg og ikke minst en reise gjennom flere generasjoner av eiere der ute på Rød. Nyborg kunne berette om en gård med sterke aner inn i datidens norske aristokrati på slutten av 1800 tallet og inn på 1900-tallet. Herregården representerte eiere som rådde over store ressurser. I tillegg var det sterke relasjoner til det norske kongehus og blant annet til en kjent kar som Fridtjof Nansen, noe som gjorde at Rød var en gård som hadde betydning i Norge – den gang. Og at Halden var en by med betydning i Norge.

Ved å besøke museum, skjønner man at mennesker i uoverskuelig tid tilbake har jobbet hardt og at mange har ofret mye. Museene blir for oss en viktig historieforteller som kan visualisere for oss hvordan det virkelig var. Noe vi alle trenger å ta innover oss, og ikke minst lettere skjønne at det er en kontinuerlig utvikling i samfunnet. For det som kanskje er det mest lærerike ved å gå på museum, er at man skjønner at om noen år fremover i tid, så vil det være helt annerledes enn slik det er nå. Forandringer vil skje på mange måter.

Om noen år vil vi få selvgående biler og andre fartøyer, noe som vil berøre trafikken og befraktningen av mennesker og gods i høy grad. Jeg er for eksempel ikke så sikker på at jernbanen og persontrafikk er så viktig som vi vil ha det til om 20-30 år. Frakt av gods vil kunne foregå med førerløse fraktebiler som tar transportjobben fra A til Å. Droner som kan levere pakker på en svært effektiv måte, og med tiden som også kan frakte mennesker.

Om 100 år vil man gå på museum for å se hvordan vi hadde det i 2020. Og kanskje vil man tenke at det måtte være tungvint og lite brukervennlig å leve den gangen. Jeg tror ikke at man må være rakettforsker for å se en kraftig samfunnsutvikling komme i årene fremover. Blant annet med hjelp av avanserte datasystemer basert på kunstig intelligens, vil verden bli totalt forandret.

Den digitale reisen har knapt begynt og utviklingen videre vil være bølge vi ikke klarer å stoppe. Erfaringen som blant annet dagens ungdom og gamere får via digitale spill, vil være nyttig i det fremtidige arbeidsliv og samfunnsutvikling. Det vil komme nye IT-gründere tilsvarende Steven Jobs og Bill Gates som kommer til å ta vår hverdag til helt nye dimensjoner i dagliglivet. Når man nå planlegger videre infrastruktur i Halden, håper jeg man kikker litt i glasskula. Og tar med de unge til råds.

Derfor er museene viktige, både for å beskrive historien tilbake tid og for å sørge for forståelsen av fremtiden. Så la oss ta vare på våre museer – de er historiske bevis på at morgendagen blir annerledes enn slik det er i dag. Da blir det kanskje lettere å beslutte endringer når man skal utvikle byen og samfunnet videre. Men alt med måte……

Kommentarer til denne saken