I 2018 vedtok byens politikere at kommunens administrasjon skulle legge fram et forslag til framtidig bruk av Torget etter at debatten hadde rast i HAs spalter både i 2016 og 2018.

Fire år og fire måneder senere er saken her. Det har tatt unødvendig lang tid, men i mellomtida kan det samtidig virke som om tanken om utvikling av Torget har modnet på byens befolkning, samtidig som området på positivt vis har blitt «snikurbanifisert».

I stadig flere byer rundt oss endres profilen i sentrum. Flere flytter til sentrumskjernen og det satses på folkeliv framfor å kunne kjøre helt fram til døra med bilen.

I vår naboby Fredrikstad var det støy da Stortorvet og en rekke andre parkeringsplasser ble fjernet fra sentrum og bilistene i stedet ble henvist til parkeringshus i Apenesfjellet og St. Hansfjellet noen hundre meter unna.

I dag er Stortorvet i stedet et smykke i sentrum og mange av dem som var kraftig imot tiltaket, omfavner det i dag, kunne HA fortelle da vi dro på en grundig befaring til Fredrikstad i 2021.

Daværende sentrumsleder Line Jeppesen i Fredrikstad næringsforening sendte oss tilbake med en klar beskjed i retning utviklingen av Torget i Halden.

– Ta sjansen. Gjør det ordentlig. Og sørg for at det gir noe tilbake til folk!

Da er det gledelig å konstatere at administrasjonen i Halden kommune nå selv om det har tatt unødvendig lang tid, virkelig gir politikerne muligheten til å ta sjansen, har gjort det ordentlig og har hatt fokus på å gi noe tilbake til folk.

I morgen skal politikerne i teknisk hovedutvalg behandle et forslag fra kommunedirektøren. Halden Arbeiderblad håper de denne gangen også tør å ta sjansen og gjør et framtidsrettet vedtak.

Det bør være slutt på den tiden der frykt for endring og prioritering av bil foran folkeliv styrer Haldens byutvikling.

Alle politiske partier er enige om at man ønsker et mer attraktivt sentrum og at man ønsker at flere mennesker skal ønske å bosette seg i Halden.

Halden kommunes administrasjon skal også ha ros for at de i de siste årene har tatt initiativ til en rekke satsinger som nå framstår som et kontinuerlig forbedringsprosjekt av sentrumskjernen vår.

Ny tursti rundt Tista har vært en formidabel suksess, Busterudparken har blitt videreutviklet med skøytebane og en rekke små plasser og gater transformeres med flere tanker i hodet på en gang.

I Halden vil det i nærmeste framtid ikke være realistisk å erstatte biltrafikken med gode kollektivløsninger. Vi observerer alle store busser som kjører rundt tilnærmet folketomme i alle tider av døgnet der de ikke fylles opp av skolebarn og skoleungdom.

Vi må fortsatt ta hensyn til biltrafikk. Løsningen kommunedirektøren foreslår klarer å stå i denne spagaten.

Basert på en grundig analyse av parkeringsmønsteret på Torget gjennom halvannet år, anerkjennes det at kunder av butikker i området må ha tilgang til parkering i nærområdet. Plasser som tas bort fra Torget, skal erstattes med alternativer 50–100 meter unna i Adelgata og Olav Vs gate.

Det mener vi er klokt.

Det er ikke så enkelt som forkjempere for et bilfritt torg tidligere har nevnt, at det er nok av plasser rundt omkring på Sydsiden allerede. Butikker og næringsdrivende på Torget trenger å kunne tilby sine kunder en forutsigbar parkeringsløsning. Det opplever vi at planen fra kommunen tar høyde for.

Da er det også lettere å sjekke ut reaksjoner som HA kunne fortelle om i helgen, med en næringsdrivende som spår død over sin egen forretning og at hele byen kan legges ned dersom Torget ikke lenger er et sted for å parkere. Når vi handler på Tista senter, går vi som oftest vesentlig mer enn 100 meter fra bilen til vi er inne i butikken(e) vi skal til.

Vi håper og tror at et samlet politisk miljø i byen ser at Halden trenger et torg tilrettelagt for folkeliv og ikke biler. Så forstår vi samtidig at budsjettet på totalt 69 millioner kroner tynger på toppen av store investeringer som ny sentrumsskole og idrettshall og planlagt svømmehall.

Samtidig så åpner administrasjonen i Halden kommune opp for at det er mulig å få redusert beløpet noe gjennom å samkjøre med vann og avløpsarbeid på Sydsiden og i et samarbeid med fylkeskommunen.

Halden Arbeiderblad håper at byens politikere onsdag tar det første, store og avgjørende skrittet i retning av å utnytte den viktigste plassen i Halden kommune til noe helt annen enn en parkeringsplass.

Dere har også befolkningen i ryggen. En meningsmåling med 600 respondenter utført på vegne av Halden Arbeiderblad tidligere i høst og en avstemming med rundt 1000 svar viser at det er et kraftig mindretall som ønsker å beholde Torget som det er i dag.

Tiden er moden for Torgets comeback i Halden.

Og vi gjentar oppfordringen fra Fredrikstad.

«Ta sjansen. Gjør det ordentlig. Og sørg for at det gir noe tilbake til folk!»