Ja, jeg kan forstå manges frustrasjon over noen saker. Slik vil det alltid være.

Men minner samtidig om at når politisk nivå endrer planer og økonomiske forutsetninger, så er det kommunedirektørens jobb å komme med forslag som dekker opp endringene, slik at kabalen kan gå opp innenfor de rammene som er tilgjengelig. For at det ikke går så bra hvis vi bruker mer enn vi har, har vi god erfaring med her i Halden.

En vedtatt 4-årig økonomiplan skal planlegge aktivitets- og investeringsnivået for nettopp de 4 neste årene.

Kjedelig? Ja. Trygt og sikkert ? Ja, absolutt.

Men en økonomiplan er litt som et dominospill. Det er vanskelig å endre litt på en brikke uten at flere faller.

Her er noen faktabaserte opplysninger om de to nevnte temaene, fra tiden da vi planla det vi mente skulle bli fremtidens attraktive Halden:

Dersom det hadde blitt 1 ny skole istedenfor 2 gamle i sentrum, så ble det den gangen beregnet at det også skulle gi en innsparing på 7-8 millioner, hvert år, på drift.

Penger som i økonomiplanen da forsvarte driftsutgiftene til et nytt og etterlengtet svømmebasseng, og som gjorde at vi våget å tenke tanken.

Det er godt mulig at den nye barneskolen blir fin.

Men den årlige innsparingen på 7-8 millioner kommer naturlig nok ikke. Og det kan være derfor Kommunedirektøren har fjernet den store investeringen til nytt basseng.

Det samme er det med busstransporten og leie av skolebrakker på Nye Folkvang skole, på tilsammen 6-7 millioner i året. Utgifter som må sees på som en del av den totale byggekostnaden på Os.

For det er ikke så lenge til nå at den utgiften skulle ha opphørt. Nå gjør den ikke det, og rådmannen må da finne et sted å dekke den inn, da utgiften kan vare i flere år lenger enn opprinnelig planlagt.

Nå tar jeg det for gitt at de som dannet flertall på forhånd hadde tenkt ut hvor de skulle ta pengene fra for å dekke inn denne store utgiften. Og i så fall burde de i mine øyne informere om det, og ikke la Vevelstad ta hele støyten alene.

For en Kommunedirektørs forslag er nettopp bare forslag for å følge opp politiske vedtak og omprioriteringer.

Men det er vi politikere som må vedta de...eller komme med og vedta andre forslag.

Derfor, for å snakke fotballspråk, håper jeg folk kan ta ballen og ikke mannen.