Gå til sidens hovedinnhold

Symboler til besvær

Det har i den siste tiden vært en del snakk om symboler og retningslinjer for bruk av symboler.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

MENINGER

Nå tror jeg det er viktig i denne debatten å forsøke å være konsekvent om bruk av ulike symboler og de symboler en gjerne vil ha et forbud for. Å bedrive forbud mot symboler en selv ikke liker, tror jeg ikke er veien å gå, det kan tvert imot skape en del trass og unødvendig konflikt. Dette er også i strid med grunnloven som gir oss ytringsfrihet, også for symboler og ytringer mange misliker. Ved å forsterke de negative tingene i en del symbolikk skaper vi antakelig større motstand en forsoning. At vi føler ubehag når vi ser et hakekors/svastikaen er naturlig når vi så hvordan nazismen brukte det symbolet. Så eksisterer svastikaen i to store verdensreligioner, hinduismen og buddhismen hvor den representerer lykkebringelse og åndelig fremskritt blant annet, for dem er svastikaen et symbol på noe godt altså, men har de da feil i sitt syn?

Symbolet, hammer å sigd på et flagg, representerer kommunismen og undertrykking, det er i dag forbudt i de land som faktisk ble undertrykt av Sovjetunionen: Ungarn, Litauen, Polen, Moldova og Ukraina. I dag kan vi se under endel 1. mai tog at noen viser dette flagget, eller bare et rødt flagg som også representerer sosialismen og kommunismen. Når vi vet at kommunismen står bak både folkemord og drap, så har det altså dødt flere folk under kommunismen i ulike land enn i noen annen ideologi, så hvorfor ivrer vi ikke med å forby kommunistiske symboler?

Hva med de som viser symboler på Che Guevara? Han var en revolusjonær og sto bak organisert revolusjonære aktiviteter i utlandet, han plasserte sovjetiske missiler på Cuba og sto bak både tortur og drap på dem som ikke støttet han, så selv om han og hans støttespillere mente de hadde en god sak, så er det ikke sikkert ofrene ser det slik, men få vil forby symboler knyttet til han?

Sørstatsflagget brukes gjerne av folk for å vise sin tilknytting til sørstatene i USA. Så at venstresiden knytter flagget opp mot rasisme og at ekstremhøyre med KKK fremelsker rasisme er en fattig trøst for dem som kun ser flagget som et symbol på sørstatskultur, musikk, mat og tilhørighet. Det er et paradoks at når nynazistene marsjerer så bruker de gjerne egne lands flagg, skal vi da også forby eget flagg siden en gruppe fronter flaggene negativt?

Det har vært og er mange terrorist hendelser utført av muslimer i Europa de siste ti år, enkelt stående eller med mange offer. I Algerie i 2013 ble det utført et terrorangrep på et gassanlegg i In Amenas hvor mange ble drept og skadde, hvor blant annet min mann mistet 5 kollegaer og 12 ble skadd, de arbeidet for Equinor.

For ofrene etter muslimsk terror, hva tror en de vil oppfatte når de ser et islamsk symbol? For jeg regner med at når vi skal finne ut hva slags symbol som betyr hva for hvem, så er det alles like rett å føle frykt for ulike symboler.

Vi kan ikke forby alt vi misliker, la folk få ytre seg så kan vi heller motsi de synspunkter eller symboler vi er uenig i.

Kommentarer til denne saken