Sykehusene opplevde datasvikt - mistenker ikke eksterne årsaker

Sykehuset Østfold hadde dataproblemer fredag. Kun én pasient fikk utsatt sin operasjon som følge av dette.