Sykehuset og kommunene vil gå gjennom 90 pasientjournaler

SKRIVES UT: En del pasienter som skrives ut avSykehuset Østfold Kalnes, får videre behandling ved Helsehuset.

SKRIVES UT: En del pasienter som skrives ut avSykehuset Østfold Kalnes, får videre behandling ved Helsehuset. Foto:

Kommunene og Sykehuset Østfold Kalnes vil gå gjennom journaler for å se hva de kan gjøre bedre når pasienter skrives ut av sykehuset og inn i kommunenes helsehus. Den samme ordningen fikk kritikk i formannskapet i Halden kommune for få dager siden.

DEL

90 pasienter som har vært innlagt i sykehuset, og som har hatt behov for kommunale helsetjenester etter innleggelse, vil nå bli spurt om å samtykke til at fagpersoner i sykehuset og i kommunene sammen kan få gå gjennom journalene deres. Det skriver Sykehuset Østfold på sine nettsider.

Vil gå gjennom

En gruppe fagpersoner skal sammen undersøke pasientjournaler for å se etter forbedringsområder.

– Journalgjennomgangen skal bidra til et samarbeid mellom sykehuset og kommunene om kvalitetsforbedring i hele pasientforløpet. Dette kan bidra til å redusere antall reinnleggelser og vil øke pasientsikkerheten, sier Janne Myrvang, klinikkrådgiver og koordinator for utskrivningsklare pasienter i klinikk for medisin i sykehuset til sykehusets egen nettside.

Fokus i gjennomgangen av journalene rettes spesifikt på overgangen mellom behandlingsnivåene, det vil si sykehuset som spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjenesten i kommunene.

Forespørsler vil gå til pasienter både innen psykisk helsevern, kirurgiske og medisinske avdelinger. Pasientene som blir spurt om å samtykke, vil få et brev fra sykehuset.

– Vi ønsker å gjennomgå de siste innleggelsene hvor pasienten allerede har eller får bistand fra kommunal helsetjeneste i forbindelse med innleggelse og utskrivelse, sier Myrvang.

TÆRER PÅ: Leder i Halden Høyre, Elin Lexander, sier at omfanget av pasienter som overføres fra sykehuset til kommunen, er en stor utfordring for kommunen.

TÆRER PÅ: Leder i Halden Høyre, Elin Lexander, sier at omfanget av pasienter som overføres fra sykehuset til kommunen, er en stor utfordring for kommunen.

Fikk kritikk i formannskapet i Halden

Høyre-politikeren Elin Lexander fra Halden er en av dem som har vært kritisk til omfanget av pasienter som Halden kommune overtar ansvaret for av Sykehuset Østfold Kalnes. I formannskapet 28. mars ga hun uttrykk for at kommunen får for mange pasienter – og at hun mener at de kommer for tidlig over i kommunal behandling ved blant annet Helsehuset for Halden og Aremark.

– Vi ser at pasienter som blir skrevet ut fra Sykehuset Østfold Kalnes, øker. Det er en stor utfordring for kommunen, sa Elin Lexander (H) under formannskapsmøtet.

Det at pasienter kommer over i kommunal behandling etter at de er skrevet ut ved sykehuset, er et resultat av samhandlingsreformen.

Lexander ga uttrykk for at hun synes det nå har gått for langt og at det går ut over både kommune og pasienter. Dette i og med at kommunen ikke makter å gi alle enkeltrom.

– Når vi må presse folk inn på dobbeltrom, som ikke er en ønsket situasjon for noen, så er det som å rygge inn i framtida. En av årsakene til dette i Halden nå, er situasjonen ved Kalnes. Jeg føler at strikken strekkes lenger enn det som er ment med samhandlingsreformen, sa Lexander.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags