Sykehuset Østfold starter vaksinering denne uken – disse ansatte stikkes først