Mandag klokken 14 gikk Sykehuset Østfold i grønn beredskap, årsaken er en stor pågang av pasienter som trenger smitteisolering.

– Sykehuset Østfold har gjennom flere uker hatt stor pågang av pasienter. Dette har vært håndtert innenfor rammene for ordinær drift, melder sykehuset i en pressemelding.

Pågangen i pasienter fører til et press på romkapasiteten. Mandag morgen hadde sykehuset 50 flere pasienter enn det er ordinære sengeplasser til. 28 pasienter er registrert med covid-19 og 24 er registrert med influensa, heter det i pressemeldingen.

Sykehusdirektør Hege Gjessing sier beredskapshevingen kan få konsekvenser for enkelte pasienter.

– Det kan bety at pasienter som har en ordinær timeavtale, som for eksempel en etterkontroll, kan få sin time utsatt. Om du har time på sykehuset, så skal du møte som normalt med mindre du har fått annen beskjed fra oss, sier Gjessing.

Ifølge VG, som først omtalte saken, har flere sykehus har hevet beredskapen den siste tiden. Blant annet St. Olavs hospital i Trondheim, Ålesund sykehus, alle sykehus i Vestre Viken, Nordlandssykehuset og Stavanger universitetssjukehus.