Tiltaket trådte i kraft tirsdag 10. januar klokken 16.00.

– Det samlede presset på sykehuset er nå høyt, og gul beredskap innebærer at vi må ytterligere styrke de områdene i sykehuset der presset er høyest, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Tirsdag hadde sykehuset et overbelegg på 83 pasienter og opplever stor pågang. Både medisinske og kirurgiske døgnområder har overbelegg.

– 25 av pasientene er plassert på korridor. Mange av pasientene har luftveisinfeksjoner, som covid-19, influensa og RS, som krever smitteisolering. Det er også mange pasienter med bruddskader etter fall. Samtidig med stor pågang av pasienter har sykehuset fortsatt høyt sykefravær blant medarbeidere, skriver sykehuset på sine nettsider.

– Det samlede presset på sykehuset er nå høyt, og gul beredskap innebærer at vi må ytterligere styrke de områdene i sykehuset der presset er høyest, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Sykehuset omdisponerer nå personale til de avdelingene som har størst behov. Det kan bety at de som har timeavtale kan få denne utsatt.

– Pasienter som får timen sin utsatt vil bli varslet av sykehuset. Alle andre skal møte til timen sin som normalt, opplyser Gjessing.

6.400 pasienter møtte ikke til timen på sykehuset i fjor – nå er «boten» økt

Kommunen øker beredskapen: - Tør ikke spå hvor lenge det vil vare