– Trærne har ulike skader og tas ned kontrollert for at de ikke skal falle ned på mennesker og bygninger, skriver kommunen på sin Facebook-side.

Starter tirsdag

Tirsdag 22. januar starter arbeidet med å ta ned de tre store trærne i Busterudparken.

– De berørte områdene av parken blir avsperret, og publikum bes om å holde god avstand, av hensyn til sin egen sikkerhet. Arbeidet fortsetter trolig også på onsdag, skrives det.

Tre syke trær

Dette vil skje:

Et lønnetre ved lekeplassen er i ferd med å dele seg i to. Hvis det ikke tas ned kan det være farlig for de som bruker lekeplassen og byggene rundt.

Et annet tre ved lekeplassen har soppangrep i roten, noe som er et tegn på at treet er i dårlig forfatning.

Et tredje tre et annet sted i parken - en bjørk - har sprekkdannelser hele veien oppover stammen.

Et av trærne vil felles fra bakken, mens to av trærne skal tas ned i deler ved hjelp av klatring.

Senere vil det bli plantet to nye trær i parken for å erstatte disse.

Det vil derimot ikke plantes nytt nærme Fayegården fordi det her er såpass mange store trær at et nytt tre vil ha problemer med å gro der.

Grundig beslutningsprosess

– Arbeidet er godkjent av miljøavdelingen i Halden kommune. Fortidsminneforeningen er orientert om planene, opplyses det.

Trærne i Busterudparken følges opp jevnlig.

Sist vinter ble alle trærne vedlikeholdsbeskjært. Tidligere er det utført borring for å kontrollere tilstand.

Slike jevnlige kontroller av fagfolk er grunnlag for nødvendige beslutninger om å ta ned trær.