Svømmehall og konsertlokale er blant mulighetene når ny del av Sydsiden skal utvikles

Sammen med Det Norske Blåseensemble og Kirkens Bymisjon ønsker kommunen og Bane NOR å se på mulighetene for å utvikle området fra Halden stasjon til Jernbanebrygga.