Joakim Karlsen i Venstre er oppgitt, sur og sint for at kommunedirektøren har foreslått å justere ned investeringene til svømmehall. I enhver budsjettprosess er det mange som blir oppgitte, sure og sinte. Spesielt når deres hjertebarn får nådestøtet.

Når det gjelder akkurat dette hjertebarnet må det sies at Venstre har en finger med i spillet i utfallet og det hadde ikke nødvendigvis trengt å være slik.

Økonomiplanen er den langsiktige planleggingen av kommunens utvikling. Disse strekker seg over fire år og er et finstemt maskineri. Maskineriet er satt sammen av inntekter, utgifter, drift, investeringer og politiske ønsker. Det krever grundig og seriøs planlegging for å smøre denne maskinen slik at den går jevnt og trutt og fører til den positive utviklingen vi ønsker.

I Halden kommune har denne planleggingen vært ekstra viktig. Til tross for svært trang økonomi har vi planlagt grundig og langsiktig. Det har ført til at vi har kunnet bygge nye Kongeveien skole og nytt demenssenter på Bergheim.

Etter at disse var ferdige, hadde vi kontroll på investeringene på Os og den nye svømmehallen. Maskineriet gikk som planlagt. Men man kan ikke kaste skiftenøkler inn i slike maskinerier uten at det stopper opp. Det å stoppe det planlagte Os-prosjekter var en temmelig stor skiftenøkkel. I tillegg slenger posisjonen en god neve med sand inn i maskinen når de stopper det ferdig planlagte prosjektet for dagsenter på Asak

Nå har vi ikke lenger oversikt over investeringene de neste årene og da må vi stoppe opp og bygge planen på nytt. Dette har Karlsen vært med på og stemt for, så han burde egentlig ikke være overrasket. Man kan i alle tilfeller ikke bli sur av en kommunedirektør som gjør jobben sin og presenterer sitt utkast basert på en mengde hensyn og de økonomiske realitetene her og nå.

Med den usikkerheten som er nå og de trange rammene vi har, kan ikke kommunedirektøren foreslå mange hundre millioner til en svømmehall. Det forstår jeg.

Men så er dette forslaget Kommunedirektørens forslag. Dette er ikke den endelige økonomiplanen og vi som politikere har jo muligheten til å endre på dette. Svømmehall har vært viktig for Høyre de siste årene og vi vil strekke oss langt for å få på plass svømmehallen til ønsket tid, eller enda raskere.

Svømmehallen må sees i sammenheng med andre investeringer, og nå som alle kortene er i spill igjen, har vi politikere kanskje enda større muligheter til å prioritere på nytt. Vi i Høyre ser frem til å brette opp ermene og gjøre jobben frem mot desember. Vi ser gjerne på løsninger sammen med Venstre for å få på plass svømmehallen til planlagt tid.