Satte fyr på personbil – 160 deltok på øvelsen

Tykk, sort røk veltet opp fra den brennende bilen ved Svinesund Tollsted under tollernes og nødetatenes beredskapsøvelse.