SVs gruppeleder, Fritjof Dahlen kritiserer i innlegg 12. desember 2020 Halden Høyre for språkvalg og da spesielt bruken av ordene «katastrofe» og «udemokratisk» og mener at vi bedriver dommedagsprofetier.

Til det siste først. Jeg har konferert med teolog og kommunestyrerepresentant for Halden Høyre, Truls Breda.

Fritjof Dahlen kan ta det helt med ro, dommedagens komme vil nok ikke påvirkes av SVs eller den samlede posisjonens politikk her i Halden. Heller ikke Halden Høyre har nevneverdig innflytelse på dette.

Så vi får heller konsentrere oss om det vi skal, nemlig hvordan Halden skal utvikle seg i positiv retning og som blir mer attraktiv by å bo og jobbe i.

Når det gjelder bruken av katastrofe, så skal jeg gi Dahlen rett i at ut fra ordbokens definisjon av ordet, så vil konsekvensene av for eksempel å bygge et dyrt skoleprosjekt på Os, være mer langsomme og langvarige enn ordets etymologiske betydning. Det samme vil gjelde når posisjonen i budsjettforslaget ikke tar innover seg at vi får 400 færre elever i Haldenskolen de neste årene.

De bevilger mer penger, heller enn å innse at vi må organisere skolen etter den virkeligheten som ligger foran oss. Ingen av delene vil medføre en plutselig, ulykkelig omveltning. Men det vil medføre at økonomien i Halden, helt unødvendig, vil seigpines over lang tid. Det er kanskje ingen katastrofe i Fritjof Dahlens bok, men positivt kan det da ikke være.

Vi har ved flere anledninger diskutert demokratiets tilstand i Halden. Aller først kan jeg igjen berolige Dahlen med at vi i Høyre fortsatt mener at vi lever i et demokrati. Det betyr likevel ikke at det er rom for forbedringer i hvordan demokratiet utøves.

I denne uken har ordfører i formannskapet sagt seg enig i at møtene blir for lange fordi «for mange kommenterer på sakene» (hun forsøkte seg på et dementi). I Kommunestyret både avbrøt og klubbet hun undertegnede under innlegg og nektet flere representanter som sto på talelisten å holde innlegg under den lukkede saken om Os skole. I artikkel i Halden Arbeiderblad 12. desember uttalte ordfører Holm at hun stoppet møtet «Fordi opposisjonspolitikerne holdt innlegg etter innlegg. De tok så godt som all taletiden».

Det er et demokratisk problem, Dahlen.

For det første er det udemokratisk å nekte opposisjonen informasjon som man helt åpenbart trenger for å kunne treffe vedtak, for det andre at det settes av for liten tid til denne periodens kanskje viktigste sak, for det posisjonspolitikerne ikke har interesse av å innhente informasjon om prosjektet.

At det ikke var tid igjen skyldes vel egentlig ikke aktive opposisjonspolitikere, men dårlig planlegging og gjennomføring av kommunestyremøtet fra ordførers side.

Så Dahlen; Dommedag kommer nok ikke nå. Men det er vel ingen grunn til å fremskynde de siste dagers plager?

Les også

Dommedagsprofetier fra Høyre