Alf Ulven har et innlegg i Halden Arbeiderblad i dag 15 mai, hvor han skriver at man burde få automatisk fellingstillatelse på ulv som gjør skade på sau innenfor ulvesona. Årsaken er det nylige angrepet i Aremark.

Aremark er innenfor ulvesonen hvor ulv skal ha fortrinnsrett og jeg vet ikke hvor mye Ulven bryr seg om dyr og dyrevelferd, men dersom han mener at man kan skyte ulv innenfor sonen i midten av mai, går jeg ut fra han ikke helt har satt seg inn i ulvers adferd og levevis. Den ulven som har vært på ferde i Aremark kan være et lederdyr, og i disse dager er tispa mest sannsynlig i og ved hiet med valpene mens hannen streifer litt rundt.

Mener Ulven det da vil være ansvarlig å skyte et slikt lederdyr som muligens har valper?

Selvsagt kommer han også innpå det som er det egentlige "problemet", sett med hans øyne: nemlig elg og elgforvaltning. Det er ganske så gjennomskuelig hvorfor Ulven og hans like ønsker null ulv i Østfold, og antakelig også i Norge.

Man kan ikke skylde på ulven alene når det komme til elgkvoter, og den forvaltningen som bedrives på elg mange steder viser at det gjerne er feil avskyting som er en enda større årsak. Det er en kjensgjerning at en ulveflokk tar omtrent samme antall elg i året som hos et ulvepar, så den reduseringen man burde gå ut fra når man vedtar elgkvoter er relativ stabil gjennom hvert år om man har et etablert par eller en flokk i områdene.

Man kan ikke forvente å ikke skulle dele elgen med noen av rovdyrene som faktisk er helt naturlig hjemmehørende i Østfold, og i Norge for øvrig.

Og de som driver med sau innenfor ulvesonen må passe på å etterse og vedlikeholde gjerdene sine. Det er som regel feil eller mangler på gjerdet når en ulv har kommet innenfor, det ser vi dessverre gang på gang. Man må huske på at et gjerde er aldri sterkere enn dets svakeste punkt.

Anne Margrethe Vadder, leder Rovviltets Røst.

Les også

Vi må få automatisk fellingstillatelse