Jeg registrerer at ordføreren fortsatt ikke vil svare på spørsmålene som blir stilt ham. Ordene han kommer med er de samme, uansett. Litt variasjon i argumentasjonen syns jeg vi alle snart fortjener.

Hvis det er underlig å få spørsmål basert på offentlig statistikk, er det i så fall enda mer underlig at en som sitter midt i den politiske ledelsen i Halden ikke tar seg tid til å svare skikkelig for seg om lokalpolitiske forhold som angår vanlige folk. På ordførerens egen nettside på facebook kommer det fram at han «kjapt» har gjort unna sitt svar for deretter å spise marsipankake med partifeller. Noen mennesker er tydeligvis viktigere enn andre, ordfører?

Økonomisk styring utelukker ikke politisk styring, det er det viktig å være klar over. Selv om det å være på ROBEK-lista har krevd tidvis stram økonomisk styring, betyr ikke det at det samtidig skal være null politisk styring. Selv en ROBEK-kommune er avhengig av politiske prioriteringer basert på partipolitiske preferanser. Derfor er det urettferdig for både selve debatten og overfor innbyggerne at ordføreren ved enhver anledning fortvilet prøver å legge andres argumenter død med hans gjentakende polemikk om økonomi. Det er feigt og ikke spesielt konstruktivt. Når har ordføreren og hans parti tenkt å svare på spørsmålene som stilles, basert på egen politikk? Når skal ordføreren begynne å snakke om menneskene og folks ulike hverdag og opplevelser som finnes bak de økonomiske resultatene og tallene det til stadighet vises til?

Ordføreren sier at det er lett å sitte på sidelinjen; vel jeg tipper det er omtrent like vanskelig som å la være å beskylde nye tilskudd til Halden-politikken med at de har vært del av «århundrets hjemme-alene fest i en kommune»? En fest det for meg bør være unødvendig å si at jeg aldri har vært del av eller har blitt invitert til. ROBEK-argumentet er brukt opp og ikke lenger egnet til å skjule egne politiske løsninger i. Hvis den kvisa klemmes ytterligere vil pusspruten treffe de fleste partiene i Halden rett i fleisen. Det er helt greit for meg, jeg var uansett ikke en del av det.

Derimot har jeg lenge prøvd å komme helt til bunns i hva som gjorde at Halden havnet på ROBEK-lista, og det eneste som er helt sikkert er at det er mange ting som må ses i sammenheng og mange partier som har vært delaktig underveis. Uten tvil er det mye som helst burde vært ugjort helt tilbake for over 20 år siden, men heldigvis for ordføreren er det ingen som snakker om dette lenger.

Når det er sagt, var det veldig overraskende og ikke minst betimelig at noen andre fra Halden Høyre fikk et innfall om å skrive noe i avisa forrige uke. Dette hører til sjeldenhetene, og det må være lov å spørre seg hvorfor det er sånn? Så Fredrik Holm; jeg har absolutt rett i å mene at Halden Høyre stikker hodet i sanden. For det første fordi stort sett ingen andre enn Thor Edquist sier noe som helst utad. Og for det andre fordi han som ordfører i vanskelige spørsmål alltid gjentar seg selv og legger lokk på all politisk debatt med økonomiske selvfølgeligheter. Ærlig talt, det blir for enkelt; denne strategien holder ikke lenger, nok er nok.

I Fredrik Holms innlegg 5. april spør han direkte om Os-prosjektet. Både mitt og Arbeiderpartiets syn i saken er uendret; vi ønsker en ny skole på Os med tilhørende idrettsanlegg. Samtidig bør det ikke være noe i veien for meg å si at det bør ligge en helhetlig prosjektering til bunn slik at byggeperioden blir kortest mulig og i minst mulig grad holder unga borte fra sitt nærmiljø og at vi får det oppvekstsenteret og byutviklingsprosjektet som best mulig lever opp til formål og forventning. I forståelsen av dette er blant annet ordførerens uttalelse «– Ja, jeg har til og med hørt at denne saken er hovedgrunnen til at enkelte nå har engasjert seg politisk, (…)» et forsøk på å tillegge folk intensjoner han med sikkerhet ikke vet om stemmer. Det er uheldig, i hvert fall når det kommer fra folk i maktposisjoner.

Når det gjelder arealplanen, har jeg ikke sagt at Halden Høyre bryter plan- og bygningsloven. Jeg har sagt at man ved en utsettelse av planen legger opp til nytt plankaos i Halden kommune og rokker ved den planrekkefølgen som legges til grunn i samme lov. Dette er uforutsigbart og uheldig for både næringsliv og øvrig befolkning, det er ikke til å komme bort ifra. For øvrig er det verdt å merke seg at ordføreren i saken om utsettelsen av arealplanen opererer som saksbehandler, innstiller og ordfører i en og samme sak. En høyst merkverdig rolleblanding for en som med rette har ment, og attpåtil gått til valg på, at denne typen sammenblanding av politikk og administrasjon aldri igjen skal forekomme.