Gå til sidens hovedinnhold

Svar til NFU som føler seg glemt

REPLIKK

Nei, jeg har i alle fall ikke glemt Erlandsen-saken.

Arbeiderpartiet har ikke glemt de som står på sidelinja i arbeidslivet og burde vært inne i varmen. De som burde ha mere og bedre arbeidsvilkår. De som ville skape noe selv Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har holdt innlegg og snakket med mennesker om Hvor urettferdig det føles når noen haldensere ikke får de samme muligheter som andre haldensere. Ikke bare i arbeidslivet, men når de skal velge bolig eller gå på skole.

Men det er sånn at ting som er viktig for deg og meg, blir lagt til side i den politiske hverdagen. Miljøaktivistene slåss for miljøet. Næringslivet trykker på for å bli sett og hørt. Kulturen og idretten krever sitt. Arbeiderpartiet i Halden har alltid vært åpne for innspill. Men vi er ikke alene. Det er ikke alltid at partiene mener det samme. Og noen ganger er vi helt enige om målet, men vi har ikke de samme løsningene. Jeg er stolt av å bo i Halden og i år skal jeg nok en gang sitte og forsvare ett parti som jeg er stolt av. Jonas har sagt at vi skal styrke rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne det er nedfelt i programmet til Arbeiderpartiet, men jeg må bare si at kampen er ikke over, vi må fortsette å synlig gjøre de utfordringene vi har i hverdagen. Vi skal ikke la oss diskrimineres. Organisasjonene må fortsette å jobbe , Og fortsette å synes i valgkamper og på den politiske arenaen. Jeg trodde jeg skulle klare å holde meg unna, men tro meg, jeg skal stemme og det håper at dere alle sammen gjør det samme, For ingen politikere skal glemme eller si at det viste vi ikke noe om.

Godt valg alle sammen!

Min stemme går til Arbeiderpartiet for programmet deres har gitt meg noen løfter. Og for meg er det kjempeviktig å få Solveig Vitanza på tinget. Vi trenger å ha kjentfolk på de riktige stedene. Og min erfaring med Solveig er at ho lytter, Men fra og lytte til å få gjennomslag ja så er det en vei å gå, Så derfor er min dør åpen og jeg ser fram til gode diskusjoner og gode samtaler med Solveig Vitanza og hennes partifeller.

Kommentarer til denne saken