Det ser nå ut til at situasjonen rundt grensependlerne kan være løst. Justisdepartementet sendte i dag fredag ut en pressemelding om at de nå skal ivareta både smittevernet og grensependlerne. Det er fantastisk godt å høre, og jeg håper dette er en løsning som også fungerer i praksis.

Det er allikevel en del av dette som ikke er avklart; hvordan skal nasjonale myndigheter møte dem som har vært uten inntekt i en måned? Arbeiderpartiet i Halden har hele tiden ment at situasjonen for grensependlerne er kritisk. Det har store personlige konsekvenser for dem som ikke kommer seg på jobb og familiene deres som må leve i en særdeles usikker hverdag med tanke på jobb og inntekt. Det er også svært problematisk for de berørte bedriftene som er avhengige av denne arbeidskrafta for å få utført oppgavene som skal gjøres, og for det lokale næringslivet kan mangel på nøkkelpersonell også ramme øvrige arbeidsplasser.

Vi har hele veien hatt tett kontakt med våre politikere på Stortinget, og da særlig Elise Bjørnebekk-Waagen fra Sarpsborg. Det er allerede mer enn tre uker siden hun stilte Regjeringen spørsmål om situasjonen til grensependlerne. Da fikk hun ikke et tilfredsstillende svar. Arbeiderpartiet, sammen med Sp og SV, har også i Stortinget fremmet forslag om økonomisk kompensasjon, men ble nedstemt av regjeringspartiene og Frp.

Berørte arbeidstakere, bedrifter, LO og Halden Næringsutvikling har vært flinke til å synliggjøre utfordringene rundt grensependling, og vi har framført disse i alle de politiske fora hvor vi treffer andre. Jeg håper og tror av vi lokalt sammen har fått fram hvor viktig det er at Regjeringen prioriterer dette.

Vi skal ikke overprøve helsefaglige råd. Det er Regjeringen som må vurdere og avveie ulike hensyn. De har nå tatt beslutning om generell adgang for grensependlerne til å komme seg på jobb under et strengt testregime. De har nå tapt en måned med inntekt og vi kan ikke utelukke at grensen stenges igjen. Ap mener at dersom de ikke får lov til å jobbe må de gis en inntektssikring som gjør det mulig for dem å holde seg i beredskap for å komme tilbake til jobb. Grensependlerne må gis samme rett til støtte fra NAV som andre som uforskyldt mister jobben. Da må det trolig legges fram en endring av loven for Stortinget. Ap er beredt til å sørge for at en slik lovendring raskt blir vedtatt, og Halden Ap jobber tett og godt med Arbeiderpartiets stortingsgruppe om dette.