Svar til Jostein Stø om valg og skole

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I alle budsjett som Rødt Halden har levert så har vi ønsket å styrke undervisning og oppvekst i Halden kommune.

I Rødt Haldens økonmiplan for 2019 -2022 vil vi avsette ytterligere 16 mill.kr til skole, utover Rådmannens forslag, hvert år i perioden.

Det legges opp til mer digitalt verktøy for elevene på alle trinn i grunnskolen. Det er bra men Rødt mener at det bør utarbeides en helhetlig plan for implementering og for opplæring av lærerne. I dag er dette ikke godt nok ivaretatt!

Rødt Halden ønsker å styrke skolene med fire nye helsesøsterstillinger. Disse stillingene har en viktig funksjon mht. til elevenes psykososiale og helsemessige situasjon. Helsesøstrenes arbeid er også et svært viktig bidrag mht. tidlig innsats. Tilsvarende er det behov for å styrke sosiallærerfunksjonene ved skolene. Dette kan skje ved økt tildeling av timer.

Rådmannen foreslår å øke SFO betalingen med kr 100,- pr mnd. for å opprettholde kvalitet. For å redusere avgiftstrykket på småbarnsfamilier mener Rødt at kommunen må dekke dette selv. Rødt Halden ønsker å øke satsningen på faste ansatte og øke grunnbemanning i skoler og barnehager.

Økt satsningen på fast personale og økt grunnbemanning er etter Rødts mening gode forbedringstiltak som vil gi bedre kvalitet og dermed mer effektive tjenester. Parallelt med kompetansestimulerende tiltak, vil flere faste ansatte gi lavere sykefravær og mindre utgifter til korttidsvikarer.

Investeringer: (skole/Undervisning)

Rehabilitering av Os-skole (ikke rivning)

Rehabilitering av Rødsberg ungdomskole- avsettes investeringsmidler fra 2023.

Rehabilitering/nybygg av Hjortsberg skole og Berg skole- avsettes investeringsmidler fra 2024.

Vi anbefaler Jostein Stø, og andre som er interessert i skolepolitikk, å gå inn på Utdanningsforbundets Halden sin hjemmeside og lese hva de ulike lokale partiene har svart på utvalgte utdanningspolitiske spørsmål.

Godt valg!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken