Av ditt innlegg i HA kan man se at du egentlig burde vært i et kommunistparti. For det er jo reinspikka kommunisme det synet du forfekter. Lik lønn uansett innsats.

Det er imidlertid spesielt at du bruker 6 uker på å svare på et innlegg jeg hadde i flere aviser. For det virker noe symptomatisk med den posisjonen du er i, eller var i, hvis det lenger finnes noen posisjon i Halden da, ja, det er ikke lett å følge med, for i likhet med de sadler heller ikke du hesten og rir på samme dag, ser det ut til.

Du har rett i en ting, synes jeg, og det er at antall timer er likt for alle. Men hva vi gjør ut av de timene er høyst forskjellig. Noen jobber mye, satser hus og bil på å lykkes, noen tar lang utdannelse, noen har vanlige jobber, noen jobber litt mens noen ikke jobber i det hele tatt.

Men du kan da ikke mene at uansett hva du gjør så skal man få det samme i lønn? Som en ung student som jeg kjenner godt sa det i valgkampen, «hvis alle skal få likt uansett hva de gjør så blir jo Norge full av late mennesker». Ja, hvorfor ta flere års utdannelse, eller pantsette hus og bil og flere år med arbeid nesten døgnet rundt hvis du får akkurat det samme ved å ikke satse noen ting?

Det synet du forfekter burde du prøve å leve i en stund, så ser du hvordan folk har det der ingen satser og svært få skaper arbeidsplasser. Du kan besøke Cuba, Venezuela og Nepal, så får du se i praksis hvordan folk lever når ingen skaper lønnsomme jobber. Jeg har besøkt sistnevnte land flere ganger, og kan godt fortelle deg mer om hvordan de har det, hvis du har interesse av å lære hva ditt syn fører til i praksis for folk.

Innlegget du svarte på var bl.a. en fortelling om hvordan Sør-Amerikas rikeste land og norske kommunisters og sosialisters drømmeland, oljelandet Venezuela, med verdens største oljereserver, kollapset fullstendig når ditt drømmesamfunn ble gjennomført. Tenk deg selv hva som ville skjedd med Halden og Norge dersom alle ressurspersoner og entreprenører flyttet til et annet land. For det er jo skatteinntektene fra det private næringslivet som til stor del finansierer de gode offentlige tjenestene vi har.

Hvis de som har satset hus og hjem, jobbet veldig mye og kommet dit at de kan ansette flere, som igjen skaper mer skatteinntekter til det offentlige, ikke skal få noe igjen for slitet de har lagt ned, ja, hvorfor skal de gjøre det da ?

Det som er litt synd i ditt politiske Halden, synes jeg, er at av de som har, eller hadde, flertallet nå så er det ingen som har gjort nettopp denne øvelsen. Derfor ser det ut til at dere heller ikke forstår næringslivets behov og tankegang, hva som skal til for å få en bedrift til å bli lønnsom og hvordan oppmuntre til entreprenørskap slik at enda flere skaper jobber og dermed skatteinntekter til fellesskapet.

Den gode oppadgående spiralen vi behøver for å øke kommunens skatteinntekter er derfor borte, og med ditt innlegg i HA viser du for alle hvorfor det snart ikke er noen som lenger satser i egen by. Selv store lokale investorer, som med hjertet virkelig har stått på for Halden og gitt millioner i gaver, har uttalt at de nå velger å satse utenbys. Og det er som om ingen av dere bryr seg om det heller.

Alle vil betale og betaler skatt så lenge skattetrykket er innenfor rimelighetens grenser. Men Astrid Lindgren felte faktisk Regjeringen til Olof Palme i 1976, da hun skrev om Pomperipossa som betalte 102% i skatt, etter at Ingmar Bergman allerede var tvunget ut av landet av sosialdemokratene fordi han ikke overlevde 139% i skatt, så et sted går grensen.

Og skattetrykket strammes nå skikkelig til også i Norge… for norske investorer og bedriftseiere. Noe som vil føre til at enda flere vil selge bedrifter og aksjer til utenlandske eiere, som ikke betaler formuesskatt og som igjen betyr at overskuddene fra norske bedrifter mer og mer går til utlandet. Og dette øker for hvert år. I tillegg har flyttingen ut av landet bare så vidt begynt.

Vi klarer oss godt noen år til, helt sikkert, men hvis denne utviklingen får fortsette samtidig som du og andre kjemper for å bli kvitt olje og gass, ja, så bør det være relativt enkelt for alle å se at det blir smalhans i fremtiden. Men bare ingen nordmenn tjener mer enn andre så synes du kanskje at det er greit ?