Det er pussig å se hvordan enkelte kommunepolitikere forsøker å vri seg unna ansvaret når ting kanskje ikke går helt slik man hadde tenkt.

Den 4.3.21 ble Os/Rødsberg sin skjebne beseglet, for da ble detaljreguleringsplanen for Os behandlet i kommunestyret.

Der og da ble det bestemt at man skulle beholde gamle Os skole, at det fortsatt skulle være 2 skoler i sentrum, selv om elevtallet er sterkt synkende i Halden og at idrettsdelen skulle bygges som et eget bygg.

«PS 2021/37 Forslag til Detaljregulering for for Os skole og idrettsanlegg - 2. gangs behandling og egengodkjenning

Kommunestyrets behandling av sak 37/2021 i møte den 04.03.2021»

Rødt leverte til og med en egen protokollførsel i saken for å få fortgang:

«Rødt Halden ønsker at reguleringsplanen godkjennes slik at byggestart av de lovpålagte tjenestene skole og gymsal i tillegg til basishall igangsettes så fort som mulig.»

Der og da var Rødt med på å fatte et vedtak som de ikke ante konsekvensene av.

For noe som er ganske oppsiktsvekkende er noe Jan-Erik Andersen skrev i en debatt om temaet mellom ham og meg på Høyres FB-side.

Der påstår Andersen følgende:

«Det er ingen partier -0- som vet hvor mye renter og avdrag det gedigne Os prosjektet kommer til å koste oss i framtida …»

Dette bør bli en sak for Halden Arbeiderblad å følge opp !

Startet virkelig JA-partiene opp dette prosjektet uten å vite noe om hvordan Os/Rødsberg ville påvirke skolenes driftsbudsjetter de neste tiårene, slik Andersen påstår ... ?

I nevnte debatt på FB spurte jeg Andersen om han selv ville ha bygget seg et hus uten å vite hverken pris eller fremtidig påvirkning på privatøkonomien, men det har jeg ikke fått svar på.

La det være helt klart: skjebnekvelden, 4.3.21, da grunnlaget for Os/Rødsberg ble lagt, stemte Rødt for!

Om man senere stemte annerledes så var det med viten om at flertallet uansett var sikret.

Men 4.3.21. kunne Rødt ha utgjort en forskjell, noe de visserligen ikke benyttet seg av all den tid de stemte for som resten av det som en gang var en posisjon gjorde.

Thor Edquist