Det var hyggelig at dere i russetoget husket jobben som ble gjort i kommunen mens dere enda gikk i grunnskolen.

Men, selv om jeg var frontfigur vil jeg understreke at det var et godt teamwork med felles plattform og mål som løftet Halden opp fra avgrunnen.

Jeg kan imidlertid forsikre dere om at jeg er våken og følger med. Men jeg liker ikke det jeg ser.

Før jeg går videre vil jeg poengtere overfor de to faste fra min «fan-club», som sikkert skal kommentere meg nå, at det neste jeg skriver ikke er mine ord men fra statskanalen NRK.

For 12. oktober 2019 omtalte NRK valget i Halden med følgende innledning:

« – Dette er kokkelimonke-koalisjoner. Det kommer av at floraen av partier i kommunestyrene er større. Da gir de avkall på noen av prinsippene sine for å velte den som fikk flest stemmer ved valget», sier seniorforsker Nils Aarsæther ved Norce.

I Halden tyder alt på at seks eller sju partier samarbeider om ordføreren, i dette tilfellet en fra enten Sp eller Ap.

Dermed skjer det at den soleklare valgvinneren – i dette tilfellet Høyre – ikke får noen som helst innflytelse de neste fire årene.»

Og hvilket kokkelimonke-styre det ble. Ja, slik må det bli når de eneste felles visjonene og mål 7 partier har for fremtiden er å holde det største partiet borte fra innflytelse og å bygge en skole som blir mer enn dobbelt så dyr som det kommunen har råd til.

Handlingslammelsen har som flere har observert vært stor. For det er lettest å si nei når man ikke kan bli enige om noe som helst.

SV brøt ut allerede i fjor og i går, 20.5., etter 2,5 år, går V og MDG ut og bryter med det som var en posisjon og sier de ikke føler seg forpliktet av å følge en inngått avtale !?. Og partiet som omtaler seg selv som vaktbikkja, nemlig Rødt, fortviler også samme dag over at «det stemmes jo helt vilt».

Ja, de klarer ikke engang å bli enige om hvem som skal være Haldens representant i den lille Svinesundskomiteen!

På Robek-skolen i statlig regi, som jeg sammen med mange fra administrasjonen fikk gleden av å være med på, lærte vi at det viktigste for å kunne styre en kommune godt over tid er at administrasjonen og politisk ledelse har den samme virkelighetsoppfatningen.

At de ikke har det nå ble bekreftet kort tid etter valget, da Os ble vedtatt til tross for en da nesten dobbel prislapp i forhold til hva økonomiplanen hadde rom for og kommunedirektøren tilrådde.

For å være helt ærlig så føles det litt som om 8 års møysommelig arbeid, sten på sten, av veldig mange mennesker, også i staten, nå er blitt revet ned på 2,5 år. For etter den enorme smellen vi var igjennom fra 2011 til 2019 hadde vi en klar visjon om å modernisere Halden slik at vi kunne etterlate oss en kommune med varig lavere driftskostnader. For bare på den måten så vi at vi kunne få råd til bygge nytt basseng og alle andre ønsker som innbyggerne har.

Men den ryggsekken med faste driftsutgifter i form av lån og renter som dere unge nå må bære på blir så tung at jeg frykter at det blir lite interessant å være politisk aktiv i mange år fremover fordi handlingsrommet blir borte.

Dette sammen med at Haldens utrolig mange ressurspersoner og -firmaer heller ikke får frem sitt potensial når politikken svikter totalt, slik som nå, gjør at enorme verdier bare fordufter.

Jeg kunne ha skrevet så mye, mye mer. Om terskelsaken, kommunal innovasjon, manglende markedsføring, få Halden til å synes der ute, Tirill-saken, manglende arealplan, økende sykefravær, fravær av politisk engasjement og ledelse og ikke minst hvordan denne håpløse konstellasjonen kom til, for å nevne noen saker, men hver og en av de er verdt et innlegg for seg. Minst.

Høyre fortsetter å satse og jeg har tro på at Fredrik og Elin og alle de andre kan få Halden tilbake på rett spor. Men jeg kommer ikke tilbake. Jeg er glad i å jobbe, glad i å både forsøke å bidra til å modernisere og markedsføre en så flott by som Halden, ja, jeg kunne fortsatt å gjøre det døgnet rundt i mange år…..men ikke forgjeves. Da finnes det mer takknemlige oppgaver å ta fatt på.

Lykke til med videre utdannelse og jobb. Det er nå dere tar fatt på det virkelige livet.

Og jeg håper inderlig at dere etter hvert kan bidra slik at Halden kan komme seg opp til der byen hører hjemme og ikke for alvor blir en fraflyttingskommune, som vi står i akutt fare for å bli nå.