I et leserbrev forfattet av Ingjerd Schou og Fredrik Holm beskyldes undertegnede for å spre usikkerhet rundt ordningen med CO2-kompensasjon.

Dette faller på sin egen urimelighet. Høyres representanter og regjeringen må ta for gitt at konkrete uttalelser i statsbudsjettet blir lagt merke til.

I statsbudsjettet skriver regjeringen følgende: «EU arbeider med å fastsetje nye retningslinjer for CO2-kompensasjon for neste periode (2021–2030). Det er venta at desse blir vedtekne i løpet av 2020. Etter det vil regjeringa ta stilling til om ordninga skal førast vidare i Noreg etter 2020.»

Om representantene fra Høyre ikke ønsker at det skal sås tvil om ordningen med CO2-kompensasjon burde de ta dette opp med egen regjeringen som var opphavet til usikkerhet rundt ordningen.

At regjeringen i svar på skriftlig spørsmål gir signaler om at ordningen CO2-kompensasjon for industrien videreføres er gledelig. Så håper jeg at regjeringen tar signalene fra industrien, om at handlingsrommet i de nye retningslinjene må utnyttes.