Svar til Dagfinn Stærk angående universell utforming i Os-prosjektet

 Lajla Halvorsen, leder i NFU Halden og Aremark

Lajla Halvorsen, leder i NFU Halden og Aremark Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dagfinn Stærk uttaler i dagens HA at tegningene som er lagt fram for den nye Os skole inneholder en diskriminerende løsning i forhold til universell utforming. I den forbindelse føler jeg behov for å oppklare noen misforståelser.

I dag har jeg vært med på infomøte angående Os-prosjektet der brukermedvirkningen er stor.Jeg var med som representant for NFU Halden og Aremark. Arkitektfirmaet Asplan Viak la fram tegninger og gav en grundig forklaring til disse. Vi fikk blant annet følgende informasjon angående plassering av heis og universell utforming i forhold til dette :

Heisen står så sentralt som den kan mellom gammelt og nytt bygg. Alle elever kan bruke samme inngang ,dvs likeverdig inngang.Alle rom og alle plan har trinnfri inngang. Hensynet til universell utforming er dermed godt ivaretatt.

Dagfinn Stærks uttalelser om at elever som er avhengig av heis blir diskriminert og må benytte egen inngang, stemmer dermed ikke.

Jeg vil rose arkitektfirmaet Asplan Viak for at de får til universell utforming i et 106 år gammelt bygg. Og jeg vil rose prosjektgruppa for at de tidlig i prosessen ønsket innspill og en bred brukermedvirkning. I februar uttalte de i HA at de ønsket innspill og jeg hadde da et leserinnlegg i avisa angående universell utforming i forhold til elever med kognitive og sensoriske vansker,og det at universell utforming ikke bare omhandler funksjonsnedsettelser knyttet til bevegelse,syn og hørsel. Vi har fått mulighet til å uttale oss ved flere anledninger og alle innspill har blitt tatt seriøst og bragt med videre i prosessen. Dette er flott!

Avslutningsvis vil jeg si til KrF Halden at det er fint de nå er opptatt av universell utforming.Det har tidligere ikke vært noe stort engasjement blant politikerne i forhold til dette,så da håper jeg at KrF og andre partier også vil engasjere seg angående universell utforming i fremtidige prosjekter.

Som leder i NFU Halden og Aremark føler jeg meg ihvertfall trygg på at hensynet til universell utforming ivaretas godt når det gjelder Os-prosjektet.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.