Svar til Celine Brekkens innlegg «Ikke bli gammel i Halden»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Linn Elisabeth Rokke Andersen fra Rødt Halden svarer innlegget til Celine Brekken.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Du skriver om din gamle far som etter et langt og interessant liv nå har blitt svekket og syk og trenger å bli tatt vare på. I ditt innlegg leser man at far trenger en plass på sykehjem eller i en boform der man har egen bolig med døgnkontinuerlig bemanning,men han får ikke et tilbud utover mer eller mindre hyppige og varige besøk av hjemmesykepleien som gjøre sitt beste. Dette er fryktelig trist lesning.
 Rødt Halden mener at din fars uheldige situasjon kan betraktes som et resultat av politiske vedtak på flere nivåer og dette har jeg lyst til å si noe om;Hadde ikke regjeringen gått til valg på skatteletter og mindre overføringer til kommunene kunne vi hatt flere sykehjemsplasser – hvis vi ville. I dag mangler vi allerede over 30 plasser til syke og/eller demente som er innvilget plass, men som allikevel må vente på ubestemt tid.Hadde ikke posisjonen satt seg som mål å få Halden så fort som mulig ut av Robekklisten kunne vi hatt flere sykdomsplasser – hvis vi ville. Hadde de ikke senket eiendomsskatten kunne vi hatt flere sykehjemsplasser – hvis vi ville. Halden har i dag omtrent 380 plasser på institusjonene for de som trenger kort eller langtids sykehjemsplass. Om drøyt 10 år beregnes det at vi trenger rett under 600 plasser. Samtidig sender regjeringen beskjed til kommunene om å kutte sine budsjetter med 3%. Noen politikere håper på at ny teknologi skal redusere behovet for personale. Dette gjenstår å bevise. Noen mener at man må organisere tjenestene bedre. Tjenestene er stadig under omorganisering uten at dette fører til bedre kvalitet eller bedre tjenester. Politikere må ha en mening om det er tilstrekkelig med sengeskift hver tredje uke. Og noen politikere mener at familie eller frivillige må ta et større ansvar for tjenester som ikke kommunene makter med lenger. Rødt Halden mener at en god og forutsigbar helsesektor, lik for alle og etter den enkeltes behov, må politisk forsvares og utvikles. Dette fordrer politisk mot til å flytte mer av samfunnets ressurser fra privat til offentlig forvaltning. Det fordrer politisk mot til å skjerpe skatten på høye inntekter, formuer og arv. Skal kommunene fremover kunne løse sin oppgaver med tilstrekkelige og gode ressurser må dette finansieres fullt ut av fellesskapet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken