Svar til Celine Brekkens innlegg «Ikke bli gammel i Halden»

SVAR: Nils Sagstuen har svart på Fritt ord-innlegget til Celine Brekken. Illustrasjon

SVAR: Nils Sagstuen har svart på Fritt ord-innlegget til Celine Brekken. Illustrasjon Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Nils Sagstuen, som er leder i Halden Pensjonistparti, svarer Celine Brekken etter at hun i HAs Fritt ord-spalte fortalte om sin far som ikke får sykehjemsplass.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Undertegnede leste med stor medfølelse ditt innlegg i HA vedrørende din far på over 90 år som ikke får sykehjemsplass, i en av kommunens institusjoner. Slik skal det ikke være.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyret for 2019, fremmet vi i Pensjonistpartiet forslag om at det ble bevilget nok økonomiske midler slik at alle de (ca. 30 personene) som nå står på «venteliste» får plass når det er behov for det. Det var nok penger avsatt til dette formålet i Pensjonistpartiets budsjett. At dette ble nedstemt av de andre partiene, synes vi var mer enn trist.

Vi i Pensjonistpartiet var også det eneste partiet som ville åpne Bergheim bo og aktivitetssenter fullt ut, når det blir ferdig i løpet av den nærmeste framtid. At det bygges et slikt senter til over 400 millioner og som det ikke er avsatt nok økonomiske midler til for ordinær drift, er meget besværlig.

Samlet ble det fra vår side frigjort nærmere 30 millioner til disse formålene som her er nevnt. Etter vår oppfatning ser vi denne saken i en større sammenheng, slik at hvis vi ikke i kommunen har råd til en ansvarlig eldreomsorg, så har vi heller ikke noe grunnlag for å låne hundrevis av millioner til store prosjekter innenfor andre områder slik det nå legges opp til; derfor sa vi nei til mye annet.

For øvrig er undertegnede enig i at ansatte innenfor helse og omsorgssektoren gjør en uvurderlig jobb, men har alt for små økonomiske ressurser. Vi gir oss derfor ikke, før det har blitt orden på dette som vi her har tatt opp.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken