Siden det var noe begrepsforvirring i ditt leserinnlegg, vil jeg først rette opp i det.

Det skjer svært sjelden at en kommunal tjeneste blir privatisert. Sist det skjedde i Halden, tror jeg, må ha vært da Halden Kino i 2001 ble privatisert og helt skilt fra kommunal drift.

Men at tjenester blir konkurranseutsatt er relativt vanlig. Det har i hvert fall vært det hittil, men det burde egentlig skje enda oftere.

Noen kaller de som tilbyr private tjenester innen helse og omsorg for velferds-profitører, noe jeg synes er et negativt ladet ord som gir et helt feilaktig bilde på hva de driver med.

Siden jeg enda har til gode å se at en kommune eller et fylke velger et anbud som er dyrere enn det de klarer å produsere tjenesten for selv, burde det egentlig hete velferds-skapere!

For dersom noen f.eks. kan drive et sykehjem billigere enn det en kommune klarer selv (forutsatt like god service), ja, så blir det jo mer penger igjen til øvrig velferd.

Er ikke det ren logikk?

Og motsatt, hvis en kommune velger å løse en oppgave selv, som de hadde kunnet få utført rimeligere på det private markedet, ja, da blir det mindre igjen til velferd enn det kunne ha blitt ved å bruke en velferds-skaper.

Jeg kan imidlertid trøste deg med at begrepsforvirringen mellom å privatisere og konkurranseutsette er mer vanlig enn uvanlig blant både politikere, journalister og folk flest.