I Halden Arbeiderblad den 30.11 spør Arve Sigmundstad om Halden Høyre vil privatisere kommunale tjenester etter neste valg. Han viser til flere nettsaker hvor ordførerkandidater for Høyre sier at de ønsker mer konkurranseutsetting i sine kommuner.

I Halden kommune er de fleste barnehagene vi har i dag private. Dette er gode barnehager, men det er ikke noe mål for Høyre å privatisere de fire barnehagene vi har igjen. For Halden Høyre har det aldri vært noe tema å lete etter private barnevernstjenester. Det er det fremdeles ikke.

Når det gjelder helse- og omsorgstjenester er det nok mer aktuelt å se på hvilke muligheter som ligger i et mangfold av tilbydere. Vi ser der fungerer godt i barnehager og det. Kan det gjøre innen helsesektoren også. Her er det allerede noe samarbeid med private tilbydere av for eksempel avlastningstjenester.

Det kan også nevnes at dagens politiske «flertall» valgte også å inngå en avtale med en privat (ideell) aktør for krisesentertjeneste istedenfor en offentlig løsning rett på den andre siden av kommunegrensa.

For Høyre er det viktigste at tjenestene som leveres er gode, ikke hvilken logo som er på uniformen. Det er ikke bare kommunal ansatte som har omsorg for andre mennesker. Vi tror også at flere aktører er bra for å tenke nytt og utfordre det etablerte. Da blir alle bedre og vi kan få enda bedre tjenester til innbyggerne både hos de private og det offentlige. Høyre vil alltid ha et klima hvor private aktører føler seg velkommen og har lyst til å vurdere å etablere seg.

Private aktører er ikke automatisk bedre, men de kan ha mye å bidra med. I første rekke skal vi jobbe for så gode kommunale tjenester vi kan. Vi får til veldig mye bra, men vi kan alltid bli bedre. Vi vil heller ikke mye tid og ressurser på å etablere flere private omsorgstjenester i Halden. Vi er alltid åpne for muligheten, men det er ikke et mål i seg selv.