De to tredjeårsstudentene på Remmen stilte til valg da nytt studentråd ved Høgskolen i Østfold skulle velges før jul.

– Jeg engasjerte meg i råd både på ungdomsskolen og særlig på videregående. Da var jeg elevrådsleder på St. Olav vgs. og ordfører i ungdommens bystyre. Så for meg er det naturlig å stille til valg, sier den nå Halden-bosatte sarpingen Stian Høydahl.

– Jeg vil være med å bidra til at ting skjer. At studentene kommer til oss med saker de har, slik at vi kan hjelpe dem med å ta ting videre. Jeg vil bidra til handling slik at det ikke bare blir prat, poengterer haldenser Kathrine Nygaard-Hansen.

– Viktig jobb

I helga har 25 nyvalgte studentrepresentanter blitt kurset i blant annet hvordan institusjonen fungerer, synlighet og rekruttering, og hvordan man kan få gjennomslag for sakene sine.

Studentrådsleder Joakim Klevmo-Hansen påpeker at studentene har påtatt seg en viktig jobb.

– De skal representere studentene ved skolen og tale deres sak, sier han.

– Saker å ta tak i

Stian og Kathrine gleder seg til å ta fatt på oppgavene i studentrådet. Alle skal ha fått en rolle når kurshelga er over.

– Jeg vil bli tillitsvalgtansvarlig. Det er viktig får meg at de tillitsvalgte er spleiset sammen, at de blir tatt vare på, og at engasjementet deres holdes oppe, sier hun.

Stian har allerede engasjert seg i klassen og for sin egen del.

– Vi har blant annet vært opptatt av det sosiale ved skolen. Det har blitt bedre etter at campusen kom på Remmen, sier han.

Han håper å dra nytte av erfaringene fra studentrådet på flere måter.

– Det er hard kamp om jobbene, og det er ingen tvil om at det hjelper å ha tillitsverv på CV-en. Det kan være det som skiller deg fra andre kandidater, understreker han.

Mot og humør

Sosialantropolog Ivar Haugstad var leid inn for å prate om motivasjon og kultur i en gruppe. Han ga studentene flere verktøy å bruke for å sette mot og humør i hverandre, i klassen og på avdelingen.