Jeg vil først rette en takk til initiativtakerne. Det var demonstrasjoner i mange byer på torsdag, men den nærmeste utenbys var i Fredrikstad, så igjen flott at det ble en her også på hjemmebane.

Dette kom sent i gang, tida til organisering ble kort, men allikevel møtte det opp mange, også media,. Veldig bra!

Med og uten fakler samlet vi oss på torvet for å marsjere til rådhuset, men da vi kom dit var det ingen der. Det var ikke planlagt og det var ingen til å holde appell. Jeg syntes det ville være synd å gå derfra, så jeg benyttet sjansen til komme med noen ytringer.

Mens dette pågikk kom ordføreren, det var jo veldig bra da fikk vi levert budskapet over til våre lokale politikere.

Strømprisene er en fare for velferdssamfunnet? Sterke ord, men om situasjonen med en kraftbørs som ikke har noen begrensninger, som har monopol på strømmen for å videreselge til høystbydende på auksjon bærer det galt av sted. Nå får vi svar på dette i form av fakturaer fra strøm og nettselskaper, som vi kan bruke 4-gangen på i forhold til det som var normalt tidligere.

Strømkarusellen løper løpsk og det er en haug med kreative argumenter for hvorfor strømprisen er så høy! Folk må spare, vi starter på en nedovergående spiral med konkurser, nedleggelser og arbeidsledighet. Norge er et høykostland heter det, da blir de strømprisene vi ser nå kroken på døra for mange.

Da er det jo godt at statskassa er full og politikerne kan sitte på stortinget å dele ut pakker og bestemme hvem som skal fryse og hvem som skal måtte legge ned virksomheten sin!!!

Når næringslivstopper holdt appell foran stortinget sammen med partiet Rødt og Fremskrittspartiet i går, så forteller det litt om bredden og alvoret i situasjonen.

Jeg for min del har lært leksa, det er nå vi ser hvilken lapp vi skal legge i urna ved neste stortingsvalg og håpe vi ikke blir lurt igjen. Og ja, dette blir ikke glemt, da må i tilfelle strømprisen ned og det snarest!!!