– Vi hadde en høyspentfeil som førte til at store områder langs Iddefjorden mistet strømmen, forteller en kundebehandler på Hafslunds feilmeldingstjeneste til HA.

Klokka 13:50 har de fleste av husstandene fått strømmen tilbake.

– 15 husstander er fortsatt strømløse, men vi jobber med å koble dem på igjen og forventer at det er utbedret innen klokka 15, opplyser Hafslund.

Områder ved Ystehede, Fagerhold og Bakke skal blant annet ha blitt berørt av strømbruddet.