3800 bussjåfører gikk ut i streik søndag morgen. Dette rammer mye av busstrafikken på Østlandet. Blant annet er alle bussjåførene i Vy som kjører for Østfold kollektivtrafikk tatt ut i streik.

Dette skriver kommunikasjonssjef Henrik Diskerud Meyer i en pressemelding fra Halden kommune.

Foresatte må kjøre selv

For Haldens skoleelever betyr det at det ikke vil være noe skoleskyss med buss fra mandag morgen. Elever må derfor ikke møte opp der de vanligvis tar bussen, da det ikke vil komme noen buss.

Det er Viken fylkeskommune som er ansvarlig for skoleskyss.

Når skoleskyss ikke kan gjennomføres i denne situasjonen må foresatte selv sørge for at barna kommer seg til skolen.

– Vi forstår at dette kan være en vanskelig situasjon. Vi oppfordrer foresatte til å snakke sammen allerede nå på søndag for å forsøke å finne løsninger sammen. Undervisningen vil bli gjennomført som vanlig på skolene, sier fagleder skole Mari Bjerke i Halden kommune.

1000 elever

I Halden er det cirka 1000 elever som har rett på skoleskyss, men det inkluderer både transport med buss og taxi. Transport med taxi rammes ikke av denne streiken.

Det er barneskolene Tistedal, Berg, Kongeveien, Os og Prestebakke, samt ungdomsskolene Risum og Rødsberg som har fast transport med buss.

Foresatte som får problemer med å organisere transport selv, må kontakte elevens kontaktlærer.

Fare for kø

– Når flere enn vanlig må kjøre elevene sine med bil, er det sannsynlig at det vil bli mer kø enn normalt rundt flere av skolene våre mandag morgen. Vi ber foresatte om å vise tålmodighet og hensyn til elever og andre trafikanter, sier Bjerke.

Halden kommune har orientert Politiet om mulighetene for kø rundt skolene mandag.