Nito og NHO ble enige fem timer på overtid i meklingen natt til fredag. Dermed blir det ikke streik blant norske ingeniører.

– I meklingen mellom Nito og NHO vedrørende Nito-overenskomsten nådde partene – med riksmekler Mats Rulands mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Begge partene vedtok forhandlingsløsningen, opplyser Riksmekleren.

100 fra Nexans

Om ikke partene hadde blitt enige, ville 123 ingeniører og teknologer streiket fra fredag morgen. Rundt 100 av de aktuelle ingeniørene jobber ved Nexans, og det ville vært en veldig vanskelig situasjon for bedriften å drifte normalt hvis det hadde oppstått streik.

Nito kaller resultatet en seier.

– Funksjonærbegrepet er fjernet og vi har lagt til rette for reelle lokale forhandlinger framover. Det er to viktige seiere for oss, sier leder for tariffutvalg Nito Privat, Tom Helmer Christoffersen

Både NHO og Nito sier det har vært krevende forhandlinger.

– Vi er fornøyd med å ha kommet fram til en enighet med Nito, sier Jon Claudi, forhandlingsdirektør i NHO, i en pressemelding.

Nito og NHO er blitt enige om å skaffe et felles kunnskapsgrunnlag om hvilke erfaringer de lokale parter har med lokale lønnsforhandlinger. Det er også enighet om å gjennomføre et utvalgsarbeid for å kartlegge praksis knyttet til tjenestereiser.

– NHO har strukket seg langt for å unngå at vi skulle ende i streik. Det er det siste bedriftene våre hadde trengt nå, sier Claudi.