Hvis streiken blir et faktum, blir over 50 avganger på Østlandet innstilt. Dette gjelder i første omgang regiontoget Lillehammer-Drammen, Østfoldbanen, Gjøvikbanen og lokaltog på Østlandet.

Det skriver E24.

Frykter dårligere vilkår

– Vi krever å få forhandlingsrett på opplæring og bemanning om bord i togene nå som det kommer nye togselskaper. Vi trenger et felles regelverk, sier forbundsleder Jane Sætre i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Forbundet frykter at de ansattes arbeidsvilkår og lønn skal svekkes som følge av at dagens forskrift for regulering av opplæring og bemanning om bord i togene, skal erstattes av EU-regler.

– Vy vil ha styringsrett. Det kan vi ikke gå med på. Målsettingen er et nasjonalt regelverk. Vi har forsøkt å få til et regelverk med jernbanemyndighetene uten hell. Det er ikke meningen å ramme Vy spesifikt, men siden det er de som fremdeles har monopol på togstrekningene, er det Vy det går ut over, sier Sætre til e24.no.

Om Vy og jernbaneforbundet ikke kommer til enighet, kan antall konduktører i streik øke.