Halden Arbeiderblad og Gjensidigestiftelsen konspirerte mandag formiddag for å lure Trond Henriksen fra Kirkens Bymisjon og Dina og Ove Billington fra Fargespill Østfold.

Men hensikten var god nok til at alt snart var tilgitt da Karianne Fuglerud Ingerø fra Gjensidigestiftelsen tok fram to store sjekker med navnene til hver av dem.

Gode sommeropplevelser

Begge organisasjonene hadde søkt om midler fra stiftelsen under utlysningen «Gode sommeropplevelser for barn og unge», men forventet ikke at svaret på deres søknader skulle komme ennå.

Og enda mindre at de kom med personlig oppmøte.

– Vi tildeler 116.000 kroner til Kirkens Bymisjon og deres prosjekt «Ung fritid», og 290.000 kroner til Fargespill Østfold for «Gratis sommertilbud Halden», sa Ingerø til mottakerne.

Vi hadde avtalt med Henriksen om å komme til Bikkjetorget, som han var usikker på hvor var, og ble ikke betrygget av at vi spurte om vi kunne gå sammen opp til lokalene til Fargespill.

Dina og Ove Billington åpnet dørene og ønsket oss velkommen, til tross for at de stusset over besøket.

– Jeg hater overraskelser, men dette var en god en. Jeg fikk helt gåsehud, sa Henriksen da han hadde fått summet seg.

– Kan begynne planleggingen

Ingerø forklarte at stiftelsen i denne omgang deler ut 2,2 millioner kroner i Østfold i denne omgang, og at andelen på 406 000 kroner til Halden slettes ikke er dårlig.

Begge organisasjonene hadde beskrevet hva de ønsket tilskudd til i sine søknader.

– Nå kan vi gjøre innkjøp av utstyr og begynne å planlegge, sa Dina Billington.

De har nylig flyttet inn i nye lokaler, og har kommet godt i stand. Nå kan de også begynne arbeidet med å planlegge sommeraktiviteter for barn.

– Et av arrangementene vi har planlagt i sommer, er matlagingskurs. Og da skal vi få låne kjøkkenet til Bymisjonen. Til sommeren har vi også tenkt til å ta i bruk Busterudparken, sier Billington.

De er godt kjent med hverandres virksomhet, og dekker ulike behov for barn og unge i byen.

– Jeg heier på Fargespill og det de jobber med. Nå skal de bruke parken her på nordsida, og vi den nye parken på sørsiden, sier Henriksen.

Aktivitet for pengene

Stiftelsen behandlet over 50 søknader i denne omgang, og at disse to i Halden får tilskudd nå, er ingen tilfeldighet.

– Dette er kjente aktører som beviser at de klarer å få til noe, og vi vet at pengene går til aktivitet og tiltak i hovedsak i juli og august. De er flinke til å skape mer aktivitet for pengene, og har også mulig til å skape sommerjobber for ungdommer i en tid hvor det ikke er lett, sier Ingerø.

Henriksen forteller at de også tidligere har hatt ungdommer i sommerjobb på Kirkens Bymisjon, og at flere av disse er i jobb andre steder i dag. Noe av støtten skal gå til denne typen sysselsetting.

– Det er mange ungdommer som ønsker å tjene egne penger, og det er en god mulighet til å få en forståelse for penger. Dette er sånn sett også med på å bekjempe fattigdom. Østfold har større utfordringer med fattigdom, og en slik støtte er avgjørende for byen, sier Henriksen.

Møteplass uten skiller

Også Fargespill gir uttrykk for at deres aktiviteter har sosial betydning for byen.

– Vi ønsker å få til en møteplass uten skiller, og vi har blitt gode på å arrangere. I fjor sommer opplevde vi at veldig mange nye trekker hit, mennesker som vi ikke kjente til fra før. Vi har også hatt familiearrangementer, sier Dina Billington.

– Fargespill skaper fellesskap blant de yngre. Jeg er veldig glad for at Gjensidigestiftelsen tar et samfunnsansvar, og på denne måten løfter opp de som er mest utsatt. Da kan vi klare å holde dem utenfor det tullet jeg har drevet med. Vi ønsker å fange opp ungdom i hverdagen, legger Henriksen til.

– Å finne, og gjøre, noe med mening er kjempeviktig. Vi skaper minner og ønsker å bidra til en god barndom, følger Dina Billington opp med.

Barn og unge mest utsatt

Ingerø merker engasjementet hos mottakerne av midlene hun har kommet med. Hun er også bevisst på at det er en tid etter koronarestriksjoner, og at dette er to virksomheter som da er beredt til å skape sosiale plattformer for barn og unge i Halden.

– På sommeren er det ikke alle som har mulighet til å dra på en hytte eller å reise vekk. Dere ivaretar disse, og skaper møtesteder hvor barn og unge kan treffe andre, sier hun.

Hun bemerker at det er morsomt å få være med å støtte gode prosjekter, men at det er mange som får avslag, og det er ikke gøy. Men barn og unge er en prioritet nå.

– Nå kan vi fortsette det vi prøver å få til. Det er barn og unge som er mest utsatt i denne tida, og det er de som mister en spesiell tid i livet. Vi får se hvordan gjennomføringen blir i sommer, men det er utrolig hyggelig at dere ser ungdommene, sier Henriksen.

Både han og Billington forteller at de har hatt mange samtaler med barn og ungdom i denne tida, som forteller om et utfordrende år.

– Det å få en slik støtte bidrar til drift og å kunne etablere tilbud. Noen må tro på ideene våre, sier Dina Billington.

– Det er ofte stiftelsene som gir slike tilskudd, og som får i gang og løfter opp prosjektene, skyter Henriksen inn.

De takker for verdifulle tilskudd, og sender Gjensidigestiftelsens utsendte av gårde med en albuehilsen.

Før sommeren lanserer Gjensidigestiftelsen en ny utlysning, «Aktiv fritid for alle!», med søknadsfrist 15. september.