I fireårsperioden 2019 til 2022 vil det bli utført et større vedlikeholdsarbeid på Svinesundsbrua. Arbeidet starter 24. juni og skal gjennomføres i sommerhalvåret fra juni til november.

Holder kjørefeltene åpne

Dette vil medføre at farten over brua senkes til 60 km/t. I tillegg kan det bli innsnevringer i kjørebanen og perioder med endret kjøremønster.

For å ikke påvirke kjøremønsteret for mye, holdes derfor to kjørefelt åpne i hver retning mens arbeidet pågår.

Reparerer betongskader

Vedlikeholdet på brua omfatter blant annet reparasjon av betongskader og stålbjelker som må pusses og males om. I perioder kan dette medføre støy fra høytrykksvask og sandblåsing. Deler av brua dekkes til mens vedlikeholdet pågår, for å unngå forurensning til omgivelsene.