Stor takk til Hveding

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er et leserinnlegg fra Else Kathrine Hveding med tittelen "Tanker i tiden" i dagens avis (HA 14. februar). Jeg ble oppriktig glad når jeg leste innlegget. Der tar hun for seg, på en saklig og god måte, hvordan de eldre har det i vår kommune når det er behov for omsorg fra kommunens side.

Else har hatt et langt liv i politikken i vår kommune, og alltid har hun hatt en tanke for å ivareta de svakeste som trenger hjelp og støtte. Tenk om dette kunne få alle partiene i kommunestyret til å heve blikket noe mer enn bare på de store prosjektene som hele tiden får så stor oppmerksomhet. Det mangler hjelp innenfor så og si alle områder innenfor eldreomsorgen. Ansatte står på så mye de kan, men de økonomiske midlene er for knappe.

Tanker i tiden

De har nå i flere år vært mangel på sykehjemsplasser, det er kjent i det politiske miljøet, uten at noe gjøres. De som trenger dette så raskt som mulig får til svar i mange sammenheng: Vi gir deg oppfølging i hjemmet, slik at dette skal gå bra inntil videre, da vi ikke har noen ledige plasser akkurat nå. Slik skal det ikke være. Du har som innbygger krav på plass ut i fra det behov som gjelder for deg som person.

Innlegget håper jeg blir lest av alle som sitter i Hovedutvalg for omsorg, sosialtjenester og inkludering. Vår representant i utvalget vil ta denne saken opp i neste møte. Det må la seg gjøre å foreta seg noe fra politisk nivå. HA har også satt søkelyset på forhold innenfor eldreomsorgen, men det virker ikke som det heller hjelper. Alt blir bare bortforklart. Om kort tid vil du kunne lese i HA, når det gjelder kommunens regnskap for 2019, at nå går det så bra "at penger kan bli satt på bok", men til hvilken pris for de som trenger hjelp!

Så igjen Else takk for innlegget, håper at det blir en reaksjon i det politiske miljøet.

Så vil jeg helt til slutt gi til kjenne at jeg har med selvsyn bevitnet ved flere anledninger, på Bergheim, hvor Else går rundt og snakker, klemmer og trøster. Dette er rørende å registrere.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken