Kommentarer til reguleringsplan for Os skole og idrettsanlegg:

1. Os skole er et av byens signalbygg, har høy verneverdi og må derfor bevares. Det vedtok også kommunestyret i 2017. Det har ikke skjedd noe som har endret bygningens bevaringsverdig. Skolen er etter faglig vurdering, med vanlig vedlikehold, brukbar i mange år!

2. Os Alle «framstår som et særdeles flott bygatemotiv», for å sitere reguleringsforslaget. Det er meget bevaringsverdig, og må derfor ikke ødelegges, som reguleringsplanen legger opp til!

3. Tomta er altfor liten til den barne- og ungdomsskolen med idrettsanlegg som er foreslått.

4. Reguleringsforslaget angir at Os Alle fra Baardsen-bygget og ned til gangbrua blir skolegård. Det forutsetter at all gang- og sykkeltrafikk fra nordsiden via Os Alle til sentrum, må gå gjennom skolegården! Det er fullstendig uakseptabelt. Det er også et bevis på at tomta er alt for liten.

5. Idrettsanlegget er ikke for skolene, men for «topp»-idrettsbruk! En slik idrettshall fungerer heller ikke for disse skolene. Se kommentarene i HAs Fritt Ord av Kaja Nilsson!

6. Det er ikke tomteareal med plass nok til flytting av Rødsberg ungdomsskole til Os! En flytting av Rødsberg skole vil også medføre at enda et høyt bevaringsverdig signalbygg blir ødelagt!

7. Etter Helsedirektoratets forskrifter er uteareal med 12 m2 pr. elev alt for lite. Rundt halvparten av det foreslåtte arealet er dessuten takareal, og ca. 1570 m2 (2,4 m2 pr elev) er gateareal tatt av Os Alle.

8. Prosjektet Os skole og idrettsanlegg vil til tider føre til fullstendig kaos i trafikken på Os p.g.a. den store merbelastningen. Trafikken og parkeringsforholdene i dag er kaotiske nok.

Disse kommentarene til reguleringsplanen på Os, sendte jeg inn etter oppfordringen som vi haldensere mottok fra kommunen.

Politikerne i kommunestyret sier de er opptatt av klimakrisen verden står ovenfor. Prosjektet på Os vil føre til betydelige klimagassutslipp helt unødvendig, i forbindelse med riving arbeidene og byggingen av 1-10 skolen!

Stopp prosjektet på Os! Bevar Os og Rødberg skoler! Prosjektene som foreligger er dessuten dårlige!

Det er også rådet fra «Haldenpatriot» og kanskje Norges fremste ekspert på byutvikling og arkitektur, statsviter og professor Erling Dokk-Holm!

Nå har byens politikere muligheten til å vise at de vil gjøre noe konkret for elevene og jordas fremtid!!