Et prosjekt er en oppgave eller en innsats som gjøres for å oppnå et definert mål. Os-prosjektet har hatt som mål å rive Os skole for å få plass til både ny storskole, idrettshall og basishall. Nå virker det som om Os-prosjektet har fått et nytt definert mål. Tilhengerne som vil rive Os skole vil nå i tillegg plutselig rasere Os allè! Målet er å skape en skolegård midt i gata. Os allè skal stenges for biltrafikk, og gang og sykkeltrafikken skal ledes til motsatt side av veien for å få tilstrekkelig utearealer på skoletomta. Os-prosjektet har nå kommet ut av kontroll. Tiden er moden for å si STOPP for Os-prosjektet.