Høyre påstår at det føres en uansvarlig økonomisk politikk av dagens posisjon og at alt beveger seg i feil retning i Halden.

Vi, gruppeledere i samarbeidspartiene tar sterk avstand fra denne virkelighetsbeskrivelsen. Posisjonen fører en bærekraftig, forutsigbar og balansert politikk slik at Halden skal fortsette å være en god kommune å bo i.

Etter valget i 2019 ble AP, SP, MDG, SV og V enige om en samarbeidsavtale og Rødt skulle være støtteparti. Alle visste at avstanden var stor mellom partiene, men det var et felles ønske om å vri politikken i Halden i en grønnere og mer sosial retning. Når Rødt først og nå SV har brutt, er det fordi de står for langt unna AP, SP, MDG og V i den økonomiske politikken. De som har lest de tre budsjettene som er vedtatt av samarbeidspartiene siden 2019, vil se at det nå føres en forutsigbar og forsvarlig økonomisk politikk med en tydelig grønn og sosial profil.

Men de fire samarbeidspartiene som står igjen har bare 15 stemmer (20 trengs for flertall) og dermed trenger vi å samarbeide med andre for å få flertall. Fordelen vår er at vi balanserer politikken midt mellom Rødt og SV på den ene siden og Høyre på den andre. Dette blir tydelig i budsjettdebatten når Høyre anklager oss for å sette av for lite på fond samtidig som vi bruker for mye på oppvekst og helse. Samtidig beskylder SV og Rødt oss for å sette av for mye på fond og å bruke for lite på oppvekst og helse. I Halden representerer vi dermed den trygge og forutsigbare “gylne middelvei“ når det gjelder den økonomiske politikken. Vi vil fortsette å finne flertall for kursen vi lagt.

Denne posisjonen er tydelig i vårt budsjett for 2022 som balanserer klima og miljø, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft. Den økonomiske bærekraften er sikret ved at vi fortsatt setter av nærmere 20 millioner til disposisjonsfondet og at utbytteinntektene ikke brukes på varige driftsutgifter. Eiendomsskatten økes heller ikke. Dette betyr at Halden kommune har buffere om det skulle bli strammere tider.

Den sosiale bærekraften er sterkt prioritert økonomisk.

* 5 millioner netto til heltid i kommunen. Disse midlene vil dermed gå til flere ansatte innen helsesektoren.

* Læringsmiljøteamet videreføres

* Alle kommunale barnehager beholdes inntil en barnehagestrategi er vedtatt

* 2,3 millioner av det udefinerte effektivitetskravet til skolene strykes

* 3,5 millioner til styrking av krisesentertilbudet i Halden

* 0,7 millioner til brukerombud

* 0,5 millioner til Verdensbro

* 0,5 millioner til å holde skoler åpne etter skoletid

* 1 million til den kommunale ungdomsklubben

Klima og miljø er ikke prioritert med nye midler da administrasjonen i liten grad levert på tidligere vedtatte satsinger, blant annet å legge til rette for syklister i Halden. Men vi ber om at indirekte klimagassutslipp skal inn i klimabudsjettet. Dette medfører at desentralisering, gjenbruk, kjøp av lokale varer, tjenester og mat, sirkulærøkonomi, reparasjon og mindre forbruk skal bli viktigere i kommunens drift. Å vri fokus over på å utvikle byen samtidig som man tar hensyn til klima og miljø tar tid. De andre partienes budsjettforslag vier liten eller ingen plass til klima og miljø, inkludert SV og Rødts.

Samlet sett er AP, SP, MDG og V stolt av budsjettet som ble lagt frem og vedtatt av kommunestyret sist torsdag. Balansen mellom klima og miljø, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft er god og verbalpunktene peker tydelig retning for hvordan vi ønsker Halden skal utvikles.