Hagegata 1 ble bygget for 21 år siden, og har med sine 56 leiligheter over fire etasjer alt under ett tak. Det er selveierleiligheter og har vært et attraktivt, trygt og forutsigbar sted for beboerne. Det er heldøgns bemanning, inkludert et par sykepleiere. Eierne har alarm, og hjelpen kommer raskt.

Som følge av innsparinger har nå administrasjonen vedtatt at omsorgsleilighetene skal gjøres om til borettslag. Er dette vel gjennomtenkt? Beskjeden kom midt i fellesferien. Kommunedirektør Roar Vevelstad setter "pengeføre mennesker". Veronica Aam har i sin tittel ordet "omsorg". Det forplikter vel? Kristelig Folkeparti prioriterer eldreomsorgen i sitt valgprogram. Hva sier KrF til det som nå skal skje i Hagegata?

I et Fritt Ord i HA 21. juli har Else Kathrine Hveding et langt innlegg der hun bruker overskriften "Hvorfor akkurat Høyre?" Innlegget beskriver Høyres eldrepolitikk med rosende ord. Sitat: "En utmerket eldrepolitikk som avspeiler nettopp dette partiets respekt og anerkjennelse", Sitat: Et eldrevennlig samfunn.

Hva sier Fredrik Holm til dette?

I Hagegata 1 har beboere plager og kroniske sykdommer. Mange trenger mye hjelp. Noen er helt hjelpeløse. Noen må bruke rullestol. Hva skjer i dette forholdsvis store komplekset med så mange beboere hvis det skulle oppstå brann? Jeg lurer.

Deltavarianten av Covid-19 herjer, og kan lett føre til massesmitte. Risikoen for smitte i Hagegata 1 øker med bilkjørende helsepersonell som har tjeneste i hele Halden-distriktet.

Visstnok hender det at både helsehuset og Sykehuset Østfold på Kalnes sender sine pasienter tidligere hjem til omsorgsboliger på grunn 24 timers døgnvakt for sykepleiere. Det høres ut som innsparinger.

Styret i Hagegata 1 har vært totalt fraværende i denne saken. Jeg har kontaktet kommunen pr telefon, og fått beskjed om at styreleder jobber i eiendomsavdelingen. Et annet styremedlem jobber også i Halden kommune. Det er beklagelig hvis styret i Hagegata 1 er inhabilt i denne saken.

Beboerne, deres familier og venner har underskrevet et protestbrev. Hjelp eierne å samle inn protester til administrasjonens vedtak. Jeg er bekymret for den økonomiske utviklingen i Halden. At eiendomsskatten har økt betydelig som følge av at taksten på leilighetene nesten er fordoblet forvereer situasjonen ytterligere.