Det blir skiltet omkjøring via Brekkerød. Bussen til Brekkerød - linje 30, vil ikke gå på lørdag.

Dette har sammenheng med oppgraderingen av vann- og avløpsnettet i Halden. Vi har lenge jobbet med å oppgradere rørene i Watvedtveien og nå er vi kommet så langt at disse rørene skal kobles på rør som ligger under Rokkeveien. Derfor må vi grave litt og holde veien stengt en dag.

Vi tar denne jobben på lørdag slik at ikke så mange berøres av dette som det ville ha vært på en hverdag.

Takk for at du kjører hensynsfullt når det blir omkjøring via boligområder som ikke vanligvis har så mye trafikk. Og til dere som bor i disse områden - vær litt ekstra oppmerksom på trafikken på lørdag!