På selveste jubileumsdagen kom nyheten om at Klima- og Miljødepartementet har avslått klagen fra Norske Skog Saugbrugs i forbindelse med utbetaling av CO2-kompensasjon.

Det betyr at Norske Skog Saugbrugs går glipp av totalt 45 millioner kroner i CO2-kompensasjon for i fjor og året før.

Les også: undefined

Oppsiktsvekkende

Stortingsrepresentant og leder i Østfold Ap Stein Erik Lauvås mener departementets avgjørelse er håpløs.

- Dette er katastrofalt dårlig politisk håndverk. At regjeringen gir en sånn "gave" til Halden på jubileumsdagen må jeg si også er oppsiktsvekkende dårlig timing.

Årsaken til at departementet mener Saugbrugs ikke skal ha CO2-kompensasjon er at det ikke er dokumentert godt nok at de oppfyller kravene.

Mangler dokumentasjon

CO2- kompensasjonsordningen for industrien skal kompensere industrivirksomheter for økte strømpriser etter innføringen av EUs kvotehandelssystem.

Men man kan ikke søke kompensasjon for kontrakter inngått før 2005, og departementet mener det ikke er dokumentert at Saugbrugs inngikk noen ny kraftavtale som går under ordningen innen fristen 14. mai 2012.

- Helt håpløs begunnelse

- Her gir regjeringa Saugbrugs en kald skulder med en helt håpløs begrunnelse. Dersom de mangler dokumentasjon, så får de jo be om mer dokumentasjon, ikke bare avslå, sier Lauvås og fortsetter:

- Her har departementet gjort en skjønnsmessig vurdering som overhodet ikke tjener industrien i Norge. Dette er jo stikk i strid med hva Høyre lovet  før valget, mener Lauvås.

- Bør omgjøre vedtaket

- Mener du regjeringen bør gripe inn i denne saken og omgjøre vedtaket på klagen?

- Det mener jeg absolutt. Dette setter Saugbrugs i en vanskelig konkurransesituasjon. Jeg synes det er håpløst at de blir avfeid på denne måten.