Det skjer etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomgått mottatte varsler fra Helsetilsynet.

Statsforvalteren har fra før av igangsatt tilsynsmessig oppfølging med barnevernstjenesten i Indre Østfold kommune, Fossumkollektivet og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), og tilsynet utvides til også å omfatte Sykehuset Østfold HF.

Det var 8. januar i år at Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde i Spydeberg. Politiets hovedhypotese er at jentene døde av overdose. De var meldt savnet dagen før fra en barnevernsinstitusjon i distriktet.