Staten skal se på utslippene fra Saugbrugs

Nye EU-krav gjør at Miljødirektoratet skal undersøke om det er mulig å få avløpsvannet som Norske Skog Saugbrugs slipper ut i Tista, enda renere.