Gå til sidens hovedinnhold

Staten blir ikke med på mulighetsstudie av Skagerakbanen

Samferdselsdepartementet vil ikke starte en mulighetsstudie av en høyhastighets jernbane mellom Oslo og Göteborg.

For abonnenter

Det gjør departementet krystallklart i et brev.

Dermed kan det se ut som også dette jernbaneprosjektet har sporet av allerede før det har forlatt perrongen.

Invitert med

Halden og en rekke andre kommuner ble invitert til å bli med i utviklingen av en høyhastighets jernbane mellom Oslo og Göteborg – Transportkorridor Skagerrak PSC – Skagerakbanen.

Invitasjonen kom fra Uddevalla kommune.

HA skrev i mars i år et at det i stillhet planlegges en jernbane på betongsøyler mellom Göteborg og Oslo. Tog som kjører i 400 kilometer i timen må kunne kjøre mellom de to større byene på en time.

Målet var at togene skal begynne å gå i 2028. Anders Brunberg er prosjektleder for Skagerakbanan og avdelingsleder for Bærekraftig vekst i Uddevalla kommune. I artikkelen sa han at utgiftene på 100 milliarder svenske kroner var tenkt dekket primært ved hjelp av de europeiske og nordiske investeringsbankene.

Les også

Vil ha byggestart i 2024 for jernbane gjennom Halden: – Vi vil ikke høre at det ikke går, vi vil begynne å vise at det går

Positive i Halden

Halden kommune har stilt seg positive til planleggingen av Skagerakbanen. I mars gjorde kommunestyret dette vedtaket:

* Halden kommune finner det interessant å følge planene om en høyhastighets jernbane mellom Gøteborg og Oslo og ønsker å tilrettelegge for at denne kan gå gjennom Halden.

* Traseen for høyhastighets jernbane må plasseres slik at det kan bli en direkte kobling til eksisterende jernbanespor. Stasjon bør legges til tettstedet.

* Halden kommune vil delta i en planfase og anser at planarbeidet må løses som kommunedelplan i samarbeid med tilstøtende kommuner

Det er skissert følgende prosess for Skagerrak-jernbanen:

2021-2022: Formell planlegging etter plan- og bygningsloven

2024-2028: Byggeperiode

2028: Åpning av ordinær trafikk Oslo-Gøteborg

Er uaktuelt

Sarpsborg Arbeiderblad skriver nå at Samferdselsdepartementet ikke vil være med på en mulighetsstudie.

– Samferdselsdepartementet viser til vedlagt brev fra Sarpsborg kommune av 18. mars 2021 med anmodning om at det blir igangsatt en mulighetsstudie for flere alternativer for grensekryssende høyhastighetsbane gjennom Østfold/Sarpsborg, herunder prosjektet Skagerakbanen PSC. Vi har en historisk høy satsing på utbygging av jernbane i Norge, særlig i østlandsområdet. Og det planlegges for fullt for å videreføre dette. Videre tar vi sikte på å gjennomføre en mulighetsstudie av jernbaneforbindelsen Oslo – Stockholm i samarbeid med svenske myndigheter samt en høyhastighetsutredning av Oslo – Trondheim. Samferdselsdepartementet anser at det på denne bakgrunn ikke er aktuelt å også påbegynne en mulighetsstudie av en høyhastighetsbane for relasjonen Oslo – Göteborg. Samferdselsdepartementet ber likevel om at Jernbanedirektoratet og Bane NOR følger med på utviklingen av høyhastighetskonsepter internasjonalt, spesielt vurderinger vedrørende brubaner som skal gjennomføres i Sverige, skriver Samferdselsdepartementet i svaret til kommunen.

Kommentarer til denne saken